Ga direct naar de inhoud.

Logboek 2021

Oude doos (28-02)

 Iedereen heeft van die momenten dat het hem niet goed gaat. Maar als zo'n moment lang duurt wordt dat vervelend. Kun je het geloven dat ik er door heb leren liegen? 'Prima' zei ik als mensen me (overigens goedbe­doeld) vroegen hoe ik het maakte. Meer zei ik niet, dan hoorden ze me ook niet liegen. Want als je zo met een knie begint af te zien dat je amper kunt staan gaat het natuurlijk niet 'prima'. Toen werd het 10 mei, het weer was goed, de pijn minder en ik greep de fiets.

 MAZZEL
En als het ergens tof fietsen is het in de streek waar ik woon met langs mijn huis het gekende Bels lijntje. Door bossen, langs moerassen door dorpjes waar de tijd is stil blijven staan kun je langs ‘de vaart’ tot in Antwerpen komen. Ik hield halt toen ik ergens een tiental mensen zag zitten en staan. Het kunnen er ook een twaalftal geweest zijn, maar dat doet er niet toe. De leeftijd varieerde van 18 tot in de 80, ze waren in opperbeste stemming en keken met een oog naar het luchtruim en met het andere naar een duivenhok. Daarvoor liep iemand met een stofjas zenuwachtig heen en weer.
Ik keek op mijn horloge: Half tien. De duiven in Quie­vrain waren om 8.00 uur gelost dus dat kon niet missen. Dat was hier 'duiven letten'. Ik zeg altijd 'alles gebeurt op straat'. Soms zeg ik ook 'op straat gebeurt er niets'. Het hangt van mijn stemming af. En van de straat natuurlijk. Maar hier gebeurde het op straat. Tot ik arriveerde. De ambiance verdween als sneeuw voor de zon. Er werd niet meer gelachen, er werd niet eens meer gepraat. ‘Hollanders in België?’ Even geliefd als Anderlecht in Luik lijkt het soms.

S?
Een van die lui meende ik vaag te kennen. Jarenlang kroeg­lopen had hem het uiterlijk gegeven van een haring die te lang in de zon gelegen had. Een gast met een ongelooflijk belachelijk gezicht ook. Niet dat ik iets heb tegen gasten met belachelij­ke gezichten maar er zijn grenzen. En een gezicht om thuis voor alle spiegels doeken te hangen en waarvoor vissen in de vijver naar de bodem duiken gaat mij net iets te ver. Ik nam hem altijd zoals hij is, een volslagen idioot, maar voor de rest valt hij mee. 
Hij is ook best intelligent maar dat kan je hem niet aan zijn verstand brengen. Ik stapte de bosjes in en ging een plasje doen. Maar mijn tragiek is dat er dan meestal snel iemand naast me staat en als de zaak ge­klaard is het gezeik pas begint. Het was dat haringmens. 'Ben jij S?' vroeg hij. Ik kon daar geen enkel tegenargu­ment bij verzinnen. 'Is dat waar van je knie?' Wat was me dat voor een rund? Waarom zou dat niet waar zijn? Waarom zou ik een beetje gaan liegen over mijn eigen knie? 'Je moet je bewegen, je wat meer verplaatsen' zei hij. En jij zou je minder moeten verplaatsen dacht ik (de man kwam namelijk van ver).

 VERBAZINGWEKKEND
'Hoeveul hedder mee Sooi?' hoorde ik iemand vragen. 'Vier' zei de voor zijn hok op en neer lopende stofjas. 'Amai, gai het ginne schrik.' 'Ja maar as diee Malie weer mist kan em naar de fond.’ 'Spelen jullie nu al fond?' durfde ik de man naast me vragen. 'Hij bedoelt Noyon' zei die zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Ik was sprakeloos, maar bij hem leek het ijs toch een beetje gebroken.

'Zijn er veel duiven weg?' 'Da geleuf ik met zo'n weer. Efkes kaike. De Guy drie, Schele Peer twee, De Sois twee, Dikke Gust zunne Graize, ik denk da ze allemaal inge­keefd heb­ben. Da kunne alles bij mekaar toch wel tachtig duiven zijn.' 'Door hoeveel man zijn die ingekorfd?' 'Ik peins zo'n goei dertig.' Ik zei niets.  

PARKER
'Dat is S' hoorde ik iemand zeggen. Niemand reageerde. Ik leek hen aan te trekken als een magneet meikevers. Nu wendde 'de haring' zich tot mij. 'Die Andre schrijft pas goed, lees jij zijn stukjes?' Dat was een steek onder water. 'Soms' zei ik. 'Hij heeft een goede pen. Zelf heb ik een Parker en die is beter. De beste zeg maar. En weet je wat jij eens moest doen?'
Nieuwsgierig keek hij me aan. 'Doodvallen' zei ik en keek op mijn horloge. Kwart voor tien. Er kwam iemand aangefietst. He zou me niet verbazen als Napoleon nog op die fiets had gezeten.' 'Op wat uur motte ze valle?' 'Vijftig.' 
Even later komen er duiven over, niemand reageert. Dan een alleen, laag en veel snediger dan die andere. 'De Sus zunne goeie Blauwe' riepen vier man tegelijk. Kort daarop stuikt een duif het hok van de stofjas in. Vijftig. Er blijven duiven overkomen. Ik begreep het niet goed. Dat moesten Nederlandse duiven zijn maar die waren er alleen in St Ghislain gelost, ook om acht uur maar dat is wat korter dus die moesten weg zijn.

 AARDIGER
Nu deed de man naast me zijn mond open. Of ik Koopman ooit in levende lijve had ontmoet. 'Ja' zei ik. 'Dan moet je hem de groeten doen'. 'Doe ik', beloofde ik. (‘Het is niet waar’, ging het door me heen. Koopman ooit gezien? So what? Ik heb ook mijn grootvader in levende lijve gezien toen die, zo dronken als drie Zwitsers, van zijn fiets donderde. Dat zijn toch volstrekt onbelangrijke zaken.) 'Ken je mij?' vroeg de man. 'Nee, waarom?' 'Moet je niet weten hoe ik heet om Koopman de groeten te doen?' 'Hoe heet je?' 'Sjef'.
'Okay Sjef maar dan moet jij eens zeggen waarom jullie dachten dat die duif van 'Sus' was terwijl er zo veel vlogen? Hoe kan die de Nederlandse duiven hebben inge­haald?'

PRULLEN
Hij schudde het hoofd. ‘Simpel. Gellie in Holland korft alles in wat beweegt. Prul! Ge zag toch hoe die Quievrainduiven er door kwamen? Dat was me inderdaad niet ontgaan. Elke grensbewoner weet ook dat de Quievrain duiven in Belgie vaak meer meters maken dan de Nederlandse als die dezelfde dag Quievrain vliegen. Een man komt aanrijden met een constateur op een nog oudere fiets dan ik zal zag.
'De Sus' zei de man naast me. 'Ouwen Blauwen op negenenveertig, Sus?' 'Feftig mee tien. Hij maokte ne toer en dan bende al gauw un halve minuut kwait he mannekes.' Iedereen knikte instemmend. Bij Sjef was het ijs echt gebroken.
'Jonge hier ist nog plezant mee doive spelen. Volgende week is het foor. Daer motte bij zijn. Voor de melkers zijn er gratis mosselen en er komt een maske Striptease doen.’ Ik groette hem en pakte mijn fiets.

ANDERS
Sus had de eerste prijs gewonnen. De ouders van zijn winnaar had hij gekregen van een Nederlandse vriend vlak over de grens. De man die niet kon begrijpen waarom de Belgische Quievrainduiven meestal sneller vlogen. En toen wist ik het zeker.
Je duiven wekelijks ongeveer dezelfde afstand of liefst dezelfde vlucht laten vliegen maakt ze ‘sneller’. 
En of ik naar dat feest ga met gratis mossels en 'dat maske dat striptease doet?' Ik twijfel. Want mossels? Hmm. Lang geleden.

 

 Zulke cafe's waar ooit een duivenclub thuis was zie je in de Belgische Kempen nog talloze tijdens je fietstochten.

Eind februari  (27-02)

De zoveelste (jongere) liefhebber die in zijn maag zit met zijn jonge duiven. Die zijn 1 januari geringd, maar nog niet los geweest. En los laten durft hij voorlopig ook niet  vanwege de vele verhalen die hij hoort over die vraatzuchtige roofvogels. Wel vraagt hij zich vertwijfeld af (en hij niet alleen) of er straks niet een hoop verloren zullen gaan als die pas los gaan als ze drie maanden zijn. Of ouder. Over het algemeen valt dat erg mee hoor. Steeds meer liefhebbers houden hun jongen enige tijd vast. Maar je kan die ongerustheid ook voorkomen.

JONGE TALENTEN  

Neem nu Maarten Huijsmans West Brabant Nederland. Een van die jeugdige duiven talenten die afrekent met ‘ons’ imago van alleen maar oude mannen in versleten stofjas en iets in de hoek van de mond wat ooit een sjekkie (toebak) moet zijn  geweest. Christian v d Wetering, Gebr Dekker, Lars Vercammen zijn nog van die mannen. Aan het einde van zijn studie (en die was niet min) vroeg Lars om advies. Hij zei gek te zijn van duiven, had zin om beroeps te worden, maar dan moest hij heel goede banen laten schieten. Hij werd beroeps. En toch is hij een heel slimme. Als hij destijds gekozen had voor een studie aan de NASA in plaats van stront krabben, hadden wij nu misschien wel vakanties kunnen boeken op Mars of Jupiter. Ik wil maar zeggen. Jong, intelligent en duiven kan best samen gaan.

MAARTEN
Terug naar dat andere jeugdige talent. Maarten koppelt sinds 2014 de 2e helft van januari in plaats van eind november. De oude gaan pas half maart los, de jongen pas eind april!! Door later te kweken zal de kwaliteit hoger liggen meent hij. Anders dan veel sportgenoten hoeft hij zich nu ook geen zorgen te maken om roofvogels. Hij heeft immers nog geen jongen of jongen die straks te vlug worden. Wel dient gezegd dat hij een enorme volière voor de hokken heeft. Dus aan de mensen die zich zorgen maken. Laat je duivenpret nu niet bederven en koppel later. Dit advies geldt natuurlijk niet voor Belgische vitesse spelers.  

ROOFVOGELS
Ben, een expert op gebied van roofvogels, zegt dus dat kraaien, eksters of kauwtjes rond het hok wel degelijk iets doen. Daar kwamen 7 reacties op. Ze pretendeerden alle 7 ‘ervaringsdeskundigen’ te zijn. Vier ervan hadden dezelfde ervaring. Minder of zelfs helemaal geen last meer sinds ze kraaiachtigen rond de hokken hebben. De andere drie zijn disbelievers. Geloven niet in enig gunstig effect. Zelf doe ik dat een beetje, maar zeker ben ik zeker niet.      

 Wat echt telt  (23-02)

 Gisteren rustige dag gehad. Slechts 2 mails van liefhebbers. Beide Belgen. De een hield een pleidooi voor afzonderlijk spel met jaarlingen, ook in Nederland, de ander was de zoveelste die dankte voor de tip alleen doffers bij te lichten voor de kweek. Die was bij hem nog nooit zo vlot gegaan. Niet een eitje kapot. Wel was hij om 3 uur ’s nachts begonnen met lichten en werden op de hokken op natuurlijke wijze donker.

Nogmaals, de tijd van lichten en verduisteren is niet belangrijk. Jongen kan je ook in de middag gaan verduisteren, die ’s avonds laat opheffen, zodat ze met natuurlijk daglicht ‘wakker worden’.

DE COMBINATIE   

De combinatie begon de laatste jaren steeds sterker te spelen. Zit nu zelfs dicht tegen de nationale top. Ze hebben wel erg veel duiven, maar vaak is het prijspercentage navenant. Meer dan 100 vliegduiven, 200 jongen, 30 kweekkoppels en voedsterduiven kost natuurlijk nogal wat en daarom groot gelijk dat ze probeerden wat terug te verdienen door jongen van hun beste te verkopen plus enkele fantastische vliegers. Online zoals dat tegenwoordig mode is.

ONBEGRIJPELIJK

Ik had het laatste half uur gemist en dan begint zo’n veiling eigenlijk pas. Dat merkte ik aan de bon die ik schonk voor een koppel eieren. De verkoop was nog bezig en het bestuur dankte me al. De bon ‘stond op’ 600 euro en daar waren ze dankbaar voor. Einde verkoop echter was de opbrengst 1.600 euro.

Bij de combinatie had ik dus einde verkoop gemist, omdat ik ze een goede opbrengst gunde even geïnformeerd. ‘Redelijk tevreden’, maar de prestatie duiven was geen meevaller. Dat verbaasde me. Het betrof echte supers met overwinningen en talloze bijzonder vroege prijzen van 100 tot 600 km. Duiven zoals de meeste er nooit hadden. ‘We dachten er goed aan prestatie duiven aan te bieden, maar kennelijk moet je mode duiven (naam duiven) hebben.’ Kan me voorstellen hoe de mannen zich voelden. Zijn het niet de prestaties die echt tellen?

Zo heb ik afgelopen weekend amper iets over duiven gelezen. Leesvoer volop maar al jaren kijk ik eerst naar de prestaties voor ik er tijd in steek. En wat vallen die vaak tegen. Maar ja, als sommigen ‘50% prijs’ al goed spelen noemen.      

  Ben is zeker   (21-02)

Een bekend Belgisch liefhebber had gelezen wat ik geschreven had. Dat eksters, kauwen en kraaien rond je huis MISSCHIEN de roofvogel op afstand hielden. Ik was voorzichtig, schreef ‘misschien’, maar ben nu een stuk zekerder. De Belgische kampioen: ‘Ik zorg al jaren heel goed voor eksters en kraaien in mijn tuin. En heb sindsdien van roofvogels geen last meer.’

Dan was er die Nederlandse liefhebber in Canada: ‘Bijna alle duivenhouders hier hebben zeeën van ruimte. Als je hier duiven houdt moet je ook kraaiensoorten houden of je houdt geen duif over.’

BEN DE KENNER
Omdat het serieuze mensen betreft wilde ik er meer van weten en wie kan je daarbij beter adviseren dan de landelijk bekende ‘roofvogelkenner’ Ben, die zelf ook duiven heeft. Volgens hem doen eksters, kraaien en kauwen WEL DEGELIJK iets. Als ze een roofvogel spotten maken die een hels kabaal en dat schrikt ze af. Dat geldt mogelijk niet voor een slechtvalk omdat die normaal hoger vliegt. Zodus: Kraaien, kauwen, eksters en roofvogels rond je huis? Koester de eerste drie.  (En Falco bedankt).

 

 NPO Quo Vadis  (19-02)

 De ‘kas controle commissie’ binnen de NPO moet wel erg geschrokken zijn. Van met name duistere facturen van 6.500 en 5.000 euro en een ‘zwaar belastend’ pensioen dossier. En wat helemaal erg is: Het vorige bestuur zou geen medewerking willen verlenen om zaken te verduidelijken.

Verreweg de meeste topspelers hadden altijd grote moeite met het IWB. Vooral hun advies jongen later te lossen bij heet weer stuitte op veel weerstand en dat werd er niet beter op toen men hoorde dat ze voor die wekelijkse adviezen nog betaald kregen ook. In 2020 had men veel minder vluchten door Corona, ongeveer 2 maanden in plaats van een half jaar. Je zou verwachten dat de kosten navenant minder zouden zijn, maar nee hoor. Meteo Consult eist het volle pond. Maanden lang ‘werk’ dat nooit werd verricht werd ook in rekening gebracht. Ongelooflijk toch.

Een ‘app’ (voor gps 2021) bleek niet levensvatbaar. Liefst 39.110 euro in rook op. Over de voor dit project in rekening gebrachte uren waren altijd twijfels zo kan je van de FBCC lezen.

DUS?
En wie zijn de klos? Juist ja. De contributie zou men met maar liefst 10 euro willen verhogen. Maar ook de prijs van de ringen (drastisch!), de chips, de vrachtprijzen en weet ik wat al niet meer. Ook de Olympiade, waar de overgrote meerderheid totaal niet in is geïnteresseerd zou er mee te maken hebben. Die Maurice heeft een hele erfenis nagelaten, zeg.    

 Actueel  (17-02)

MANTRA
Zoals elk jaar
in deze tijd hoor je weer veel gejammer. De roofvogel, je beste kweekduivin die niet wil leggen, eieren van je beste kweekkoppel kapot gevochten, een duif door de roofvogel gepakt, uitgerekend je beste. Ik zelf mis ook wat jongen, maar denk er geen minuut aan. Waar ik wel aan denk? De vader van de vriend van mijn zoon, uitbehandeld. De dochter van een oude schoolkameraad op IC, de vrouw van een goede vriend 'gehospitaliseerd'.  Dàt zijn de echte problemen in het leven.  Want men kent mijn mantra toch? 'Zo lang de grootste ellende in je leven zich afspeelt op het duivenhok ben je een gelukkig mens.'  

D
Ik ken D al heel lang. Een goede vent en helemaal duivengek. Zo pas mailde hij weer. Hij had zijn duiven uit hun hokken gehaald en in de garage gezet. Waar hij woonde (Texas USA) was het geen 20 graden Celsius, maar ruim 15 graden ONDER nul. En zo verviel hij in zijn oude fout: Te goed voor zijn duiven. Hij kan er ook geen verwijderen. De man is competitief, zeer goed op de hoogte, maar een topper wordt hij nooit. Vraag is trouwens of je dat moet zijn om van je hobby te genieten. 

JAN
Op Pipa een mooi artikel over de ambities van Jan Hooymans en fraaie fotos van zijn fraaie hokken. Zeven man mailde me er over, vijf waren negatief, de andere leken dat. Begrijp dat niet goed. Zo is de wereld nu eenmaal. De een wat slimmer dan de ander, wat rijker of beide. Bij RKC jammeren ze toch ook niet over Ajax. Wel dient gezegd dat ze met 11 tegen 11 spelen! 

Bovendien had je, wat nu gebeurt, aan kunnen zien komen en is Jan slechts een voorloper. Die plaveit de weg voor anderen. Als sportman kan je daar ook het jouwe van denken en er naar handelen. Met zulke mega hokken in je omgeving vergroot je immers je kansen op een Nationale Asduif of Nationaal kampioenschap. Als je maar goede hebt.

Wij spelen in ZAV en hadden in 2019 de 3e beste jaarling van heel Belgie op de HaFo. We hadden dat mede te danken aan de Overkoepeling met Grensverbond. Een 1e in ZAV van 1.000 duiven betekent normaal ook een 1e in Overkoepeling tegen 2.000 duiven. Een 3e in ZAV tegen 800 duiven is meestal ook een 3e in Overkoepeling tegen het dubbele aantal. Met dus steeds een aanzienlijk lager coëfficient. Stel nu dat er zo'n 'grote' bijkomt met 300 of meer duiven, zoals dat mogelijk gaat gebeuren op de hokken van Leo H. En stel dat je die ook weet te kloppen. Het vergroot je kansen op een Nationale Asduif enorm. Er zijn er die er al naar uitzien dat Xuan met 300 of meer duiven gaat spelen in Vorselaer. Neem ook Turnhout. Dat speelt samen met Mechelen. Ook weer grotere aantallen duiven in deze overkoepeling dus. Waar voor vitesse mogelijk de beste zitten, in het Diamantverbond, heb je GEEN kans. Om kansrijk te zijn staat natuurlijk voorop dat je het leger duiven van zo'n 'grote' wel dient te kloppen. Daarvoor moet je ambitie hebben en goede duiven. Maar dan kan je er dubbel plezier in hebben. Superman Buvens wees me er speciaal op hoe hij 'groten' op de nationals met weinig duiven mee wist te kloppen. Wel moeten de media mee werken natuurlijk, geen danspasjes maken met de profs. Persoonlijk zou ik me schamen als ik de 1e prijs weg zou kapen voor de neus van iemand met vijf duiven mee en het mijn 183e getekende zou zijn.   

  Belgen boeren beter (16-2)

 De onderlinge verhoudingen Nederlanders Belgen zijn prima wat je met name merkt op kampioenendagen. Vroeger zaten Nederlanders en Belgen apart, nu alles door elkaar. Zie ook de duivenkrant. Vroeger stond er Koopman Nederland, Scheele Nederland, van Dijck België. Nu is het Koopman, Scheele en van Dijck. Land lijkt er niet meer toe te doen.

PLAAGSTOOTJES
Wederzijdse plaagstootjes zijn er nog wel. Vooral in sport en politiek. Grappen over gierige Nederlanders en domme Belgen hebben al een baard, terwijl men ook beter weet. Maar toch… verschillen tussen beide landen zijn er nog volop.

Verleden zomer schreef ik over een uitstapje naar Westerlo. In België zochten we naar mensen die geen mondkapje droegen. We zagen er niet een. In Nederland zochten we naar mensen die wel een mondkapje droegen. We zagen er niet een. Op camping de Flaasbloem 10 km over de grens, overal Barbecues, feestjes, een vol zwembad. Je kon over de koppen lopen.

EN NU
We zijn nu ruim een half jaar verder. De verschillen in dragen mondkapjes zijn er nog, maar verder? Scholen (de meeste) bleven in België open en ook winkels. En toch zijn de verschillen in besmettingscijfers onthutsend veel in het voordeel van de Belgen. 'Wij hebben een SLIMME lockdown', zei ‘slimme Rutte destijds.  Hmmm. Vandaag in Belgie 1.700 nieuwe besmettingen, in Nederland ruim 4.600. Scheelt nogal wat. Ook kwestie van zelfdiscipline?

   Nog Gevonden  (15-02)

Het is inmiddels weer wat jaartjes geleden dat Ad Schaerlaeckens een ronde jongen bracht naar de Gebr. Maegh, in Rijkevorsel. Voor hem net over de grens. Men ging er spelen onder de naam Comb. Maegh – A S. Bij de broers zaten wat jongen van gekende topspelers, ze wilden die opruimen maar Ad zei ‘laat die zitten. Dan kunnen we vergelijken.’ In de omgeving klonk het: ‘Die zal hier niet lang mee spelen’, hier krijgt hij andere concurrentie’. A S liet ze doen. En al na twee wedstrijden was men blij dat de Comb. in Sint Job was gaan spelen, waar ze trouwens meteen kampioen jonge duiven werden op Noyon.

 ZEGEREEKS
De jaren die volgden werd èèn lange triomftocht op de HaFo. Van 2013 tot 2015 werd ook enkele keren met 2 tot 4 duiven kleine fond gespeeld en ook dat ging schitterend met als hoogtepunt het winnen van de 1e Nationaal Argenton (z) door de 13-006. Dit op zowat de grootste afstand met warm weer en tegenwind. Provinciaal vloog die kanjer maar liefst 10 minuten vooruit. Omdat die heel makkelijk eerste prijzen won verhuisde hij naar het kweekhok. Een gouden zet zou blijken. Het ene succesjaar volgde op het andere. Alleen in 2011 was er een onderbreking door paratyfus. Maar dat de duiven zich snel herpakten bleek in 2012. Toen werden Ad en zijn maats 1e Kampioen jongen in Union Antwerpen EN in ZAV. Vluchten met minder dan 70% prijs werden steeds zeldzamer, vluchten met 90% of 100% prijs steeds gewoner. Eind 2018 zei men ‘zo’n jaar als dit maak je nooit meer’. Na het seizoen 2019 wist men niet wat te zeggen. Verleden jaar dan werden prestaties neer gezet zoals men nog nooit gezien had.

 2019: WAT EEN JAAR    
Vanaf het begin was het een machtsvertoon zonder weerga. Kon dit blijven duren? Onmogelijk, zo dacht ook Ad, maar dat was verkeerd gedacht. De resultaten waren einde seizoen al even spetterend als bij de aanvang.

-  Laatste oude duivenvlucht: 1, 2, 3, 5, 15, 19, 21. (7 mee en alle 7 per tiental). Het gros moest nog beginnen toen alles thuis was. Jaarlingen: 1e, 3e 10e, 13e (4/4).

-  De week daarvoor in de Overkoepeling tegen 908 d: 1e en 4e en 11 op 12.  

-  Week Daarvoor tegen 563 oude: 1, 2, 4, 5, 6 (4 eerstgetekende) 11, 12, 21, 22, 24. Aan de 24e prijs waren de 9 eerstgetekende thuis.  (12/12)

- De laatste jonge duivenvlucht in Overkoepeling tegen 1.039 jongen: 1, 2, 8, 15, 18 enz. Ook de hoogste snelheid in heel de provincie Antwerpen en weer maar eens 12/12. ‘Maak je nooit meer mee, zo’n jaar’, zei men in koor. Toen kwam 2020

 2020
Door Corona perikelen helaas te laat ingezet want op de inleidende leervluchten uit Quievrain hadden de liefhebbers in de omgeving het al gezien. Weer niet tegen te vliegen. Helaas golden die vluchten niet voor prijs, maar dat was uitstel van executie. 

13 juni. Concours enigszins ontsierd door OZO wind die alle duiven naar het uiterste westen deed afdrijven en de Comb. zit  uiterst oost. Toch nog 20/29.

20 juni Sermaises

- 1.338 oude d: 3, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 23 enz (21/24).

- 822 jrl: 2, 6, 10, 11 (9/11).

- Overkoepeling 3.125 d: 3, 9, 10, 13, 28, 30, 32 (alles 1 op 100) en 21 op 24.

 27 juni Sermaises

-1.052 oude d: 4, 5, 6, 8, 18, 19 enz  

- Overkoepeling  2.274 d:  4, 5, 6, 8, 23, 25 enz   (20/26). Van alle samenspelen in de provincie Antwerpen als EERSTE vier duiven !!!  

 4 juli Melun  

- 504 jrl:  2, 3, 4, (2e,  3e en 4e getekende), 13 enz  (7/11).

- 718 oude: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 23 enz (17/24)

- Overkoepeling 1.743 d: 1, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 25, 31, 32 enz  (17/24).

 De winnares, 17-724, een duivin, was in 2019 3e Asduif en had in ZAV al een 1e gewonnen. Op Duivenspel kan men zien dat ze ook de tweede hoogste snelheid had van al die vele duizenden Antwerpse Melun vliegers. Dat ze pas 17e getekende was komt door een luxe probleem. Te veel duiven die kunnen winnen.

Ze is trouwens een volle zus van de 18-727 die als eerstgetekende vloog en de 4e won tegen 718 oude. In Overkoepeling 7e tegen 1.743 jongen.

Verleden week hadden Ad en zijn compagnons als eerste in heel de provincie 4 duiven van Sermaises. Nu hadden ze als eerste 4, 5, 6 en 7 duiven terwijl ze toch maar een beperkt aantal duiven spelen. Antwerpen vragen ze zich af wie in heel België op de HaFo beter doet!

 11 juli Sermaise:

- 669 jrl:  1, 2, 3, 5, 7, 11, 40.  Dat waren ALLE 7 ingezette jaarlingen.

- 841 oude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17. (14/16). In ZAV de 7 eerste prijzen winnen met slechts 16 duiven mee was nog nooit gebeurd.  

- Overkoepeling 2.071 d: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 17.  En ook nooit gebeurd met maar 16 duiven mee  (14/16).

 Foto: De winnares tegen 1.743 duiven in Overkoepeling op 4 juli en 2e snelste duif van alle samenspelen in Antwerpen.

  Goed te weten  (11-02)

 Er kwamen meerdere bedankjes binnen voor wat ik ooit schreef m.b.t. voor lichten van de kwekers voor het koppelen. Ik schreef dat ik dat nog nooit gedaan had bij de duivinnen. Sommigen, (en niet de eerste de beste) hebben het ook uit geprobeerd, dus alleen doffers belicht, en stonden verbaasd. Kweek perfect gelukt. En allemaal vinden ze het een gemak.

SIMPEL   
Met de koudegolf van nu
hoef je helemaal niets extra’s te doen, zeker geen verwarming aan, maar ook geen jongen naar binnenhalen of het eerst gelegde ei tijdelijk weg nemen uit vrees dat dat te koud wordt. Duiven zorgen instinctmatig voor hun kroost en ook eieren. In dit geval vaak ‘te goed’ doordat ze te vast op dat eerste ei gaan zitten, op gevaar af dat dat te vroeg uit komt.  DAT zou dan wel reden kunnen zijn het tijdelijk weg te nemen.

KAN OOK   
Liefhebbers gaan heel verschillend om met de omstandigheden van nu. De een laat zijn jongen los, ook al ligt er een pak sneeuw, de ander maakt zich zorgen omdat de jongen te lang binnen zitten. Zo lang vast houden? Worden ze niet te vlug? Geen enkel probleem. Er zijn voorbeelden van liefhebbers die hun jongen pas uit laten als ze 14 weken oud zijn. Die huisden voordien wel in een volière. Overigens doe je dat best met donker regenachtig weer. Met zulk weer laat je ook best aangeschafte jongen los die in wezen te oud zijn.  

VRIJ ZINLOOS
In B N zitten ook nog duiven, waaronder enkele latere jongen. Van de vierde ronde of zo. Die worden soms enkele keren gespeeld om ze dan in het voorjaar dat volgt, als jaarling dus, te verliezen. Best kweek je later in het jaar geen jongen die als vliegduif moeten dienen. Ik ken dat inmiddels. Natuurlijk zijn ook mij die voorbeelden bekend van duiven die als jong amper mand zagen en toch uitmuntende vliegers werden. Geloof me, uitzonderingen!

ZO ZIT DAT   
Over Marcel Wouters kan je in De Duif lezen dat hij in 2014 een ronde jongen (25) kocht bij Willy Daniels. Dat kon toen nog aan een zeer matige prijs. Er zitten er nog drie van. Twee goede en een redelijke. Dus ‘missie geslaagd’, vindt Marcel. Food for thought!  

Update  (08-02)

Ik moet nu we tijdelijk een polair klimaat hebben even aan Adriaan denken. Geen auto en de duiven 4.5 km van huis. Daar moet je toch niet aan denken! Dat zijn nu eens de echte. Komt bij dat je vanaf vandaag ’s avonds ook de drinkbakken leeg moet kieperen of je kan straks nieuwe kopen.

WEL IETS
‘Sjonge wat heb je nu weer bijgehaald’, zei Daniel die wel eens komt helpen. Hij doelde op twee geschelpte doffers. ‘Dan heb je de afstamming nog niet gezien’, zei ik. Het betrof een geschenk van Hans en Evert Jan Eyerkamp en inderdaad, als dat geen goede zijn? ‘Niemand kent er iets van’,  hoor je soms als het over duiven gaat. Maar dat woord ‘iets’ lijkt iets overdreven. Sommige duiven hebben zulke grote gebreken dat het wel rommel moet zijn. Anderzijds… Toegegeven, je hebt ook perfect volmaakte duiven die geen pijp tabak waard zijn.

ROMMEL?      
Een liefhebber uit Oost Nederland vraagt of ik geen klant weet voor enkele duiven die hij enkele jaren terug kocht bij een van de beste liefhebbers van West Brabant. Die waren nog flink duur ook, maar dat was niet het echte probleem. ‘Het echte probleem’ was dat ze niets waard waren. Ondanks de schitterende pedigrees.  Natuurlijk werkt dat zo niet, ga ik die ook niet aanbevelen. Je kan uit zijn schrijven ook proeven dat hij zich slecht behandeld voelt, maar was dat ook zo? Bovendien, wie zegt dat het rommel was? De leverancier in kwestie staat bekend als een fijne, die het maximale rendement uit de duiven haalt.

TE SNEL
Mensen denken soms te snel dat ze slecht behandeld zijn. Willem en ik zijn sinds de eeuw wisseling op zoek naar beter. Omdat we het bij de duif zoeken en niet in medicijnen, ligging, supplementen  enzovoorts. Complete rondes van soms 40 duiven of meer werden aangeschaft bij Nationale kampioenen of ex- Nationale kampioenen. Dan kom je al gauw aan ongeveer 400 (veelal door hem) ingevoerde duiven. Of is het nog veel meer? En nu komt het… Je wilt echt niet weten hoe weinig goede daarbij zaten. Voorbeelden van een hele ronde van een Nationale kampioen met niet een goede duif zijn er meerdere. Van waardeloze duiven dus waarvan de broers en zusters online soms voor zeer veel geld verkocht worden. En toch hadden we nooit het gevoel dat we ergens slecht behandeld werden, integendeel. Wel had ik van sommige Belgen de indruk dat ze de kracht van de concurrentie onderschatten. Alsof zij alleen maar kwaliteit hebben. Maar, eerlijk gezegd, heb ik nooit anders geweten. Pas heel recent is sprake van een omslag, is dat aan het veranderen en dat heeft alles te maken met uitzonderlijk presteren van Nederlandse duiven in België. 

 Minder actief  (02-02)

Ja het klopt dat ik de laatste tijd minder actief ben. Dat heeft alles te maken met medicatie die me zweverig, onvast en vooral moe maakt. Hopelijk niet voor lang.

  Vertrouwen   (31-1)

Soms krijgt je vertrouwen in de medemens een serieuze knauw. Neem nu die Pool. Altijd zo vriendelijk, bij elk bezoek een kleinigheid bij zich. Hij wilde duiven en uiteindelijk had ik er van al mijn beste. Ze werden netjes betaald en sindsdien hoorde ik taal noch teken. Tot duidelijk werd waarom. Allemaal valse biljetten zo bleek. Van andere liefhebbers hoor ik soortgelijke verhalen. Oppassen dus. Ook voor mensen die over vriendelijk zijn.

Mega   (30-1)

Je kon er op wachten, heb dat ook vaker aan gegeven, en nu is het zo ver. De hokken bij  Leo Heremans zijn plat gegooid en er komt een piksplinternieuwe installatie voor in de plaats. De duiven er op worden beheerd door Yannick de Ridder, Wiel Brouwers en Yuan Hanping. En dat klinkt erg Chinees. De naam de Ridder zou al zeker zijn. Naar verluidt is het de bedoeling daar in 2021 al met honderden jongen te gaan spelen.

VERSCHILLEND  
De reacties van de liefhebbers zijn verschillend. Spelen tegen iemand die 300 duiven in korft? Sommigen vinden het vreselijk, vinden het geen sport meer, anderen halen de schouders op. Dan is er nog het groepje liefhebbers dat het als een uitdaging ziet. ‘Laat ze maar komen.’ Of ‘mannen met zo veel duiven kloppen, als dat geen uitdaging is?’

Voor velen vergroten die vele duiven ook enorm de kansen op een Nationale Asduif. Met de huidige situatie ben je in veel samenspelen immers 100% kansloos vanwege te weinig duiven. Dat weten die mannen maar al te goed die in het loeisterke samenspel ‘Diamantverbond’ spelen. Neem de Nationale Asduif jongen 2020. Een fantastische duif. Er golden vier vluchten vanwege het ingekort seizoen en met een jonge duif die 4 maal een 1e won tegen gemiddeld 1.000 duiven zou je te kort komen en vroeger pakken dan een 1e prijs kan nu eenmaal niet.

Dus waar zou met een superduif nog wat te halen zijn voor een gunstig coëfficiënt? Bij het aantal ingekorfde duiven! En daarom hebben ambitieuze liefhebbers als P B geen schrik, integendeel. Die denken, ‘laat ze maar komen met hun vele duiven. Hoe meer hoe liever. En zou bij kampioenen als W Daniels en R Thijs de schrik om het hart slaan? Gelief ik niets van.

OOK DAAR
Uit betrouwbare bron heb ik dat ook in het Nederlandse Lekkerkerk sprake is van eenzelfde initiatief. Ook daar zou een enorm hok komen met in de hoofdrol dezelfde de Ridder (amper 30), een Nederlander en iemand met een Arabisch klinkende naam.

TOEKOMST   
De NPO lijkt een vooruitziende blik te hebben gehad toen ze een inkorfbeperking voor stelde van 250 jongen en 150 oude. Want zoals gezegd kon je wachten op deze ontwikkeling. Dat duivensport hier op langere termijn Chinese trekjes gaat krijgen, de kleine man die plaats maakt voor mega hokken, lijkt inderdaad het beeld van de toekomst.      

 Meer en minder  (28-1)

Steeds minder liefhebbers, in sommige regio’s amper 10% van wat het ooit was, en steeds duurdere duiven. Hoe tegenstrijdig kan het zijn. De bon die ik schonk voor Union R 4 gold een koppel eieren. Er werd liefst 1.600 euro voor betaald.

Kijk je wie, behalve mensen uit het verre oosten, die dure bons en duiven kopen dan kom je uit bij een kleinere groep jongere liefhebbers, dertigers veelal, die met veel ambitie duivensport beoefenen. Strebers veelal die er veel voor over hebben om daar te komen waar zo weinig plaats is: Aan de absolute top. Enkele van hen, vooral in Belgie, slaagden er zelfs in van duiven een kostwinning te maken. Een kennis kwam tot meer dan 20 liefhebbers die de laatste 5 jaar duiven als beroep kozen. Vanzelfsprekend gevolg zal zijn meer zogenaamde mega hokken die dreigen duivensport definitief te veranderen. De pure hobbyist dan weer dreigt in het gedrang te komen. Hoe er mee om te gaan is aan de KBDB en de NPO.     

 Oppassen   (20-1)

Onderstaande is echt gebeurd. Alleen de naam is een andere. Het moet nu ongeveer anderhalf jaar geleden zijn dat Jan bezoek kreeg uit Letland. Iemand die duiven wilde kopen. Zo veel als Jan kon missen.

Nu had die net een 20 tal jongen opgehaald bij zijn compagnon en hij kon er wel 30 van maken als hij er enkele oude bij deed. Opgeruimd staat netjes. Vreemd was achteraf wel dat de Let niet naar de prijs vroeg. Jan rekende 4.500 euro, die werden netjes betaald door deze zo vriendelijke Let en de duiven werden meteen mee genomen.

TOEN
Er verstreek enige tijd tot dat Jan iets moest vereffenen met zijn compagnon. Dat gebeurde, tot ze elkaar kort nadien weer zagen. Bij de briefjes van 100 zat een vals, aldus de compagnon. Vervelend maar er werd verder weinig aandacht aan geschonken. Enkele weken terug nu had Jan 300 euro nodig en hij pakte dat uit de envelop waar het geld van die Let in zat. Drie valse briefjes zo bleek in de winkel. Toen hij met alles naar de bank en alleen maar vals geld zo bleek.

NOG EEN     
Zo pas kreeg een bekend liefhebber bezoek van twee andere Oost Europeanen. Er waren geen duiven te koop maar ze mochten er wel enkele zien. Amper drie weken later alarm en poging tot inbraak. Toeval? Dan was het uitbreken van de tweede wereldoorlog ook toeval.

Beide gevallen hadden wel iets gemeen. Bij Jan stond geen auto op straat en bij de gekende liefhebber evenmin. Die mannen waren kennelijk gewoon afgezet. Zodus: Krijg je vreemd bezoek en zie je geen vervoermiddel? Pas op.

KANS
Overigens staan op internet enkele bijzonder veelbelovende jongen te koop voor een matige prijs. Zie ‘pigeon bids’ bij Herbots.  

 Lezenswaardig   (18 jan)

Afgelopen weekend twee reportages gelezen zonder al dat opvoeren, belichten, lekkere koffie, sympathieke melker, laatste nog niet van gezien, een uur trainen, bijlichten en meer van dat blablabla. Je wordt zo moe van al die oude waarheden.  Een ervan gold een gesprek met Verkerk.

VERKERK
Daarin leerden we de mens achter de melker kennen. Want Bas is een fenomeen met fenomenale duiven. We leerden hoe hij duivensport beleeft en dat is bijzonder intens. De beste van Nederland in deze eeuw leeft van en voor de duiven. Ook iemand die e graag de eer geeft wie die toekomt. Zo had hij het over zijn meest memorabele vlucht ooit, Chateauroux 2003. Die werd gewonnen door zijn Sprint en hij heeft er nooit een geheim van gemaakt van wie hij de vader had. Bubbels is nog zo iets. En dat doet hij met alle duiven die hij met succes bijhaalde.

Dan zijn er andere, mensen die bang zijn dat de kopers wel eens naar de bron zouden kunnen gaan. Hij is ook iemand die echt van duiven houdt. Wel had ik graag zijn antwoord gehoord op de vraag ‘waarom speel je met zo enorm veel duiven?’ Met een inkorfbeperking van 150 oude voelt hij zich kennelijk ook wat  Zal met Koopman ook wel zijn zeker?

HERMAN      
Dan is er Herman die maar niet kan accepteren dat hij ‘maar’ 250 duiven mag hebben. Daarom heeft hij een deel elders geplaatst. Die duiven heeft hij nodig omdat hij wil uitblinken op vitesse, hafo, kleine fond, grote fond. Veel werk maar dat heeft hij er heel graag voor over. De man, Herman Calon, is 81 jaar !!! Wat een klasbak! Petje af.

PARADOXAAL
Vissenaken telde in 2001 nog 25 duivenliefhebbers, daar zijn er twee van over. In Zuid Nederland liggen de verhoudingen ook zo. Vroeger had men in Tilburg zelfs de luxe een Wilde Bond op te richten. En wat nu zo paradoxaal is? In een sport die zo achteruit holt gaat steeds meer geld om. Twee jaar geleden weigerde ik te geloven dat voor en enkele duif 400.000 euro was betaald. Tot W Daniels het mezelf zei. ‘Maar gekker gaat het niet meer worden’, schreef ik. Wel dus.

TENDENS
Die spectaculaire bedragen die men momenteel over heeft voor duiven zijn een bewijs dat de sport aan het veranderen is. Mensen worden steeds meer prestatie gericht en daar heeft men steeds meer voor over. China heet het Walhalla. Het is een communistisch land. ‘Alle mensen zijn gelijk’, zo heette het er ooit. Ze droegen eenzelfde pak en kregen hetzelfde loon. Maar Orwell kreeg wel gelijk. ‘Alle mensen zijn gelijk, maar de een is meer gelijk dan de ander.’   Officieel is het land nog steeds communistisch maar de verschillen tussen rijk en arm zijn bizar. Kweekstation Natural exporteerde als eerste duiven. Aan 500 franc stuk.

Zo’n Chinees schetste me ooit het toekomstbeeld van duivensport. De kleintjes zijn daar al weg en bij jullie gaat het komen, zo zei hij. Toenemende professionalisering is niet tegen te houden. De vraag is hoe beleidsmensen er mee om zullen gaan. Of ze in staat zijn en met welke middelen om er de ‘kleine man’ met zijn bescheiden tuin, bescheiden hok en bescheiden inkomen bij houden. Bas (of all people) gaf al enkele voorzetten.

 SAMEN

Liefhebbers die zich moederziel alleen weten te weren bestaan nog, zie Calon. Maar het zullen er steeds minder worden. Combinaties, waarvan een met centen, zullen het op de duur gaan winnen. Een verwoed duivenliefhebber en docent aan de Universiteit in Taipei wist te vertellen dat eenlingen, mensen die alleen vliegen, in Taiwan nog amper bestaan. Ook hij heeft twee compagnons.      

       Update  (14 jan)

Ook wat betreft bodembedekker vele wegen naar Rome, zo blijkt. D D (van de voormalige beroemde combinatie St -  D Belgie) laat weten bijzonder tevreden te zijn over gersten stro. In zijn optiek de beste. Hij legt dat cm dik en ververst twee maal per jaar. Na het vliegseizoen en na de kweek. Voor de kosten hoef je het niet te laten. 2,5 Euro voor een flinke baal wat normaal genoeg is om een hok mee te vullen. En als zo’n superman zegt dat het goed is!

BON
De bon voor een koppel eieren staat op Duivenmarktplaats (Doevepeet) met 1.000 euro weer erg hoog. Vandaag start bonnenverkoop Sint Job op Toppigeons. Hier wellicht meer kansen op een redelijke prijs.

MIJN IDEE
Of we normaal op tijd kunnen beginnen spelen? Moet het nog zien, eerlijk gezegd geloof ik er niets van. Het duurt allemaal wel erg lang. De KNVB had voor januari een aantal zeer interessante voetbal wedstrijden op de agenda. Er DESTIJDS van uitgaande dat nu weer met publiek gespeeld kon worden. Zal ook nog wel even duren. Ik twijfel zelfs aan de Olympische spelen. Maar het komt allemaal goed, zo zeggen mensen die het weten kunnen.         

 Nogmaals hennepvezel  (10 jan)

 Onderstaand schrijven we van een Belgisch kampioen. Hij spreekt uit ervaring. 

 Beste Mr Schaerlaeckens
 Bij deze alvast mn beste wensen voor het nieuwe jaar.Dat u nog veel artikels mag schrijven.
 Ik lees regelmatig je artikels op je blog.Recent stond er een bijdrage over hennepstrooisel.
 Blijkbaar had je er twijfels over
 Ik speel met mn vader in O met de duiven (in hoofdzaak fond)  Wij gebruiken al jaren hennepstrooisel bij de jonge duiven en bij de kwekers.
Het vliegt de eerste 10 dagen wel opzijn in de hoeken, maar nadien blijft het wel +/- mooi liggen.
De duiven gaan er erg graag in liggen omdat het zeer warm en droog aanvoelt.
 Het neemt enorm veel vocht op. tarwestro wordt na enige tijd rot als er veel mest op ligt, bij hennepstrooisel blijft alles poederdroog.Persoonlijk vind ik het zeer handig om in een broedschaal te strooien als de jongen enige dagen oud zijn, dan blijven ze veel droger en warmer liggen.
 Wel een nadeel aan hennepstrooisel is dat het aan vochtige schoenen blijft plakken.
Als je met natte zolen van het hok komt, moet je ze wel eerst in het gras afvegen.
 Bij de jonge duiven vervangen we het strooisel 2 keer, bij de kwekers drie keer per jaar
en dan gebruik ik het in de tuin (border, ingraven of tussen de aarbeiplanten)
 Ik geef het maar mee
als u het eens wil uittesten, kan je het altijd eens in een nestschotel strooien.
In de handel verkopen ze ook kleine verpakkingen voor hamsterhokken. 
(ik zou het wel niet als nestmateriaal gebruiken als ze broeden, gezien de vochtopslorping, kunnen de eiereren eventueel 'te droog' liggen.Je kan het ook eens uittesten in een duivenmand.een duif die op hennepstrooisel zit, voelt veel warmer aan dan een duif die op karton in een mand ligt.Ik geef het maar mee ter info
 
sportieve groeten
S

 

Aktueel   (8 jan)

‘Ik wil u laten weten dat ik zeer vereerd ben om genoemd te worden in u collum. Dit geeft me zeker een gevoel van voldoening. Ook heb ik gemerkt dat heel veel mensen u collum lezen, ik heb vele positieve berichten ontvangen.’

Aldus voormalig Nationaal Kampioen R. R. Men zegt wel eens dat dankbaarheid niet bestaat, zeker niet in duivensport. Dat lijkt dus een misvatting.

INDERDAAD
E
en vooraanstaand liefhebber: ‘Kan niet geloven wat ik hier lees. Zo jong al kampioen van Nederland worden en twee jaar nadien bij elke auto die stop nog hopen op iemand die een reportage komt maken is eigenlijk te zot voor woorden. Misschien kwam voor hem wel een droom uit om eens in de krant te komen’. ’
Zo is dat. En dat in een tijd dat we vooral jongere liefhebbers moeten koesteren. Hij moet me maar eens een mooi kort verslag bezorgen. Weet zeker dat Rik van Sportblad De Duif zal zorgen voor de rest.   

Robin Righter  (7 jan)

Ik had ergens geschreven dat veel reportages weinig diepgang hebben en elders dat dezelfde namen zo vaak een reportage krijgen. Zodanig dat men ze soms al niet meer leest. Omdat de liefhebbers ‘op’ zijn, geen andere namen om over te schrijven? Nee dat is niet de reden. Neem Robin Rigter.

BLAMEREND  
Robin is 31, was al 1e en 2e WHZB bij de jeugd en hij kreeg zo veel lol in duiven dat hij de sport in 2015 serieus aan ging pakken. Amper 3 jaar later, in 2018, was hij NATIONAAL kampioen. In 2020 8e. En het is niet te geloven: Daar is nog nooit aandacht aan besteed, in geen enkel medium. De (gekende) namen die achter hem als 2e en 3e Nationaal kampioen eindigden kregen wel aandacht. Terwijl ook anderen (denk aan de jaarlijkse ode aan Pipa) dus zo vaak in het zonnetje worden gezet.

Robin snapt er niets van. De fantastische prestaties, want dat zijn het toch, van een jeugdig liefhebber totaal negeren? Het is blamerend. En dat terwijl men de mond vol heeft over promoten van de sport.        

Daverende bonnenverkoop  (6 jan)

Vanwege 'eigen volk eerst' verwijs ik hier graag naar de bonnenverkoop van 'Union Rayon 4.' Daar worden bonnen aangeboden van het beste dat de MiddenBrabantse duivensport te bieden heeft, van vitesse tot zware fond. Ga voor de online veiling naar Duivenmarktplaats (www.duivenmarktplaats.nl  for foreigners), ga vervolgens naar DOEVEPEET en daaronder ziet U de namen van de schenkers.

Opvallend  (5 jan)

Weet je wat opvallend is als je zowel in Nederland als België contacten hebt? Dat acriflavine (die gele druppels) die in België massaal gebruikt worden nooit populair werden in Nederland terwijl Nederlandse Koehoorn die toch her introduceerde. ‘Her’ omdat prof. De Raedt van Grembergen er als eerste mee kwam. Van deze  wetenschapper, verwoed lezer van Sportblad De Duif, kreeg ik trouwens wel eens post. Destijds nog geschreven op die gele gekende kaartje.  

Die druppels nu zou je toe kunnen dienen over het voer, via het drinkwater of rechtstreeks in de bek. Ik kreeg de vraag wat het meest effectief is. Dat is natuurlijk ‘rechtstreeks in de bek’. Probleem is wel veel werk in geval van veel duiven.

WANNEER 
Wanneer je die het best toe dient, voor of na de vlucht? Weet het eigenlijk niet zo. We gebruiken ze ook, enkele jaren terug was dat na de vlucht, nu er voor. How come? Je kan nog zo voorzichtig zijn, je ontkomt er amper aan dat je felgele vlekken krijgt op je handen. Als je na de vluchten druppelde waren die na een week wel weg. Niemand hoefde immers te zien dat je die gebruikte. Nu is dat minder een probleem, mag men het zien en wordt voor het inmanden gedruppeld. Veel sportgenoten immers hebben hebben gele vlekken op de handen.

EFFECT
Of je het geel er echt mee weg houdt? Bij duiven die voor het seizoen geelvrij gemaakt werden zeker. Dat weten mensen best die hun duiven geregeld laten onderzoeken. Anderzijds… Er zijn liefhebbers die al jaren spelen met duiven die geelvrij zijn en dat betreft duiven die niet gekuurd zijn en ook die druppels niet kregen. Uitzonderingen zeker?

BEKEND 
Ik weet het, ben telefonisch slecht bereikbaar. Punt is dat enkele media (nog) geïnteresseerd zijn in mijn pennenvruchten. Ben daar dagelijks toch wel enkele uurtjes mee bezig. En eigenlijk kreeg ik die ook veel te veel. Niet vol te houden. Daarbij komt dat alle mails die toekomen beantwoord worden al kan dat ooit enkele dagen duren. En terwijl je bezig bent je gedachten te ordenen kan je die telefoontjes erbij niet hebben. Tenminste ik niet.  

Wat vragen  (4 jan)

Niets zou zo veel vocht op nemen als hennepvezel en daarom de vraag of het niet bijzonder geschikt is als bodembedekker voor duivenhokken. Toevallig ook al eens aan gedacht. Ik had ergens gelezen of gehoord dat Marc Vereycken uit Schilde dat ook gebruikte. Die speelt ook in ZAV (Sint Job) en is bijzonder succesvol op de kleine fond.

‘Begin er niet aan’, aldus Marc. ‘Het blijft niet liggen en vliegt alle kanten uit. Zeker geen aanrader.’ Toch nog even gegoogeld en inderdaad. Afblijven lijkt beter.

TE DIEP?
J B uit het hoge noorden vroeg of ik aandacht wilde schenken aan de sectoren. Hij vliegt 180 km verder dan de voorvlucht, dat is geen spel meer, vindt hij. Hij heeft gelijk. Maar helaas voel ik me niet geroepen daar kritiek op te hebben. Niets ondankbaarder dan vlieggebieden indelen of het moet zijn vlieg programma’s samen  stellen. Vanwege zo veel verschillende meningen. Hij had iets op FB gelezen. ‘Kritiek is inherent aan schrijven’, zo vindt hij. Hmmm. Is dat zo?

Overigens kan je in België op de Nationals ook spreken van een diepte van zo’n 150 km. Toch weerhoudt dat mensen op de verste afstanden er niet van deel te nemen. En met flinke wind mee kan je op de grootste afstanden zelfs 1e prijzen NATIONAAL winnen. Vraag het aan Eric Reynen en zijn rechterhand Brian Bolton, Baarle Hertog. Die wonnen twee Nationals op amper een jaar tijd.

TE BREED
Een West Brabander dan weer vond dat ik wel erg weinig schreef over wind, ligging en de veel te brede Afdeling Brabant 2000. Genoeg gedaan hoor, maar je kan ook niet alles onthouden wat je leest. Die Afdeling is veel en veel te breed zo schrijft hij.

Klopt. De wind een beetje oost of west en je krijgt totaal vertekende uitslagen die in geen verhouding staan tot de geleverde prestaties van de duiven. Daarom is het van Compuclub ook fout èèn uitslag te maken van de Rayons die niet eens samenspelen en soms zelfs op verschillende tijdstippen gelost worden. De wind waait meestal uit westelijke richtingen, daarom wonen zo veel kampioenen  in het oosten of zuidoosten van hun samenspel, zo meent hij. Heb dat eens opgezocht en zowaar, daar zit iets in. Toch wordt in hetzelfde Brabant 2000 ook vaak zeer sterk gespeeld aan de westkant.

GOED OF SLECHT        
Maar hij gaat nog verder: Omdat je aan de oostkant beter zit kan je bij liefhebbers daar beter geen duiven kopen. Beetje overdreven vind ik. Een liefhebber die beweert dat je in de voorvlucht best ligt, woont bijna zeker in de overvlucht. Iemand die beweert dat je op de grootste afstanden het best ligt speelt zelf, bijna 100% zeker, in de voorvlucht.

Gelukkig hebben we veranderlijk weer en veranderlijke winden. Alle vluchten spelen met pakweg stevige oostenwind zou het einde zijn van duivensport. In die sport is het ‘heden ik, morgen gij’. Of er dan geen liefhebbers zijn die altijd slecht liggen? Zeker! Dat zijn liefhebbers met slechte duiven.  

NOG OVER J B uit het hoge noorden  
Natuurlijk gaat bij ‘zo veel kilometer meer’ moeten vliegen met tegenwind ook de fysiek een rol spelen. Geen wielrenner fietst de 100 km aan eenzelfde gemiddelde als de 10 km. 5 Km schaatsen ipv 1 km betekent snelheid inleveren.  Ook een duivenlichaam is niet immuun voor vermoeide spieren en verbranding.

Jong en al goed  (1 Januari)

Je hoort wel eens klagen over reportages. Dat er zo weinig in staat, zo weinig diepgang, niets van te leren. Eentje noemt zich zelfs Spoorzoeker. Maar over deze week is weinig te klagen.

K en K Meyers  

Kas Meyers (een dertiger) en vader Karel zijn bijzonder goede spelers uit het hoge noorden. Vooral op de navluchten vaak spectaculair. Ze hebben het over (soms massale) verliezen van jongen van leervluchten. Die vinden vooral plaats bij jongen die aan huis niet trainen, zo menen ze. Helemaal waar. Als ik van iemand hoor dat hij veel jongen verloor is het bijna een gewoonte geworden te vragen of die goed trainden. Nog nooit kreeg ik een bevestigend antwoord.

Mario de Vogel

Mario de Vogel Bodegraven is nog zo’n jongere liefhebber. Hij speelt grote fond.  Groot gelijk als je in die club speelt. En voor fond zou je veel ruimte moeten hebben omdat veel duiven een vereiste is. Mario, toch bijzonder succesvol, doet het op een hok van 8 m. bij 1.70 m. Het kan dus wel degelijk.

Gebr Dekker    

Toen ze amper 20 waren kreeg ik al een mail van de ambitieuze broers Frederik en Jan Willem. Nu zijn ze 24 en 26 en al landelijke top. Wel heel erg bewonderenswaardig wat ze op zo korte tijd verwezenlijkten. Van vitesse tot en met grote fond. Maar ze beschikken dan ook over een nuchterheid die je als ambitieus jong liefhebber ook moet hebben:

‘Velen zouden beter in de spiegel moeten kijken. Als het niet gaat is het de ligging, de wind, geen tijd, te weinig geld enzovoorts. Zolang ze zo blijven denken zal het ook nooit wat worden. Je moet de oorzaak van falen op de eerste plaats bij jezelf zoeken.’

Helemaal waar mannen. Ze zijn ook vol lof over buurman Jaap. Terecht. Jaap en vader Adriaan hadden altijd al goede duiven. Een jaar of vijf terug, of is dat al weer langer, noemde ik ze op de fond de beste van Nederland. Niemand protesteerde. Ze hadden/hebben goede duiven en een goed hart. Wie geeft de toekomstige concurrentie jongen van zijn beste?

Robert van Riel

Maakt in Weekblad Waalwijk reclame voor duivensport. De media, welke dan ook, bij duivenport betrekken, kan niet genoeg gebeuren om die overeind te houden. Ik hamer daar vaker op. Overigens telde de NPO nooit 100.000 leden. Denk dat 57.000 dichter in de buurt is.