Ga direct naar de inhoud.

Aanvullend (01-07-2020)

‘Ik zet er boven ‘op de HaFo in 2019 beste hok van Belgie’ zei Luc toen hij de reportage kwam maken die onlangs in de Duif verscheen.

Duivenliefhebbers kennende, sommige toch, zei ik ‘zet er dan toch maar een vraagteken achter. Luc: Niks geen vraagteken, uitroepteken! Ze moeten maar eens komen die beter deden.’ Inderdaad geen enkel negatief commentaar gehoord, integendeel. Ook niet van die jonge liefhebber die in dit blad, op Pitts, Pipa enzovoorts uitslagen had vergeleken. ‘Ook Derwa , Rondags, v d Veken spelen vaak super, maar die maken ook mindere uitslagen’, zo schreef hij.

TOCH

Natuurlijk kan een verslag nog zo uitgebreid zijn, volledigheid bestaat niet. Bovendien hebben lezers verschillende interesses. Zo was er een tijd dat ik bij het lezen van reportages vooral geïnteresseerd was in hokken waarop sterk gespeeld werd en het medisch plaatje. Nu denk ik bij het zien van een foto van een hok met golfplaten, ‘allez, weer een’. En liefhebbers moeten al heel goed presteren wil de medische begeleiding me boeien. Wat dat verslag over ons betreft kwamen er enkele aanvullende vragen. Met de antwoorden kunnen sommige misschien iets. ‘Sommige’ omdat interesses per liefhebber zo kunnen verschillen.  

 WEINIG DUIVEN

Patrick en Frank zijn heel kritisch als ze voor het kweekstation duiven gaan kopen. Ze willen enkel de beste en dan moeten die uiterlijk ook nog eens 100% voldoen. Ongeveer anderhalf jaar geleden alweer zagen ze de duiven van onze combinatie en die hadden een verpletterende indruk gemaakt. Dat zulks ook met een puike conditie te maken had moge duidelijk zijn. ‘Ga toch meer duiven houden, heel het land gaat je kennen’ zeiden ze meerdere keren.

‘Waarom we niet met mèèr duiven spelen?’ Die vraag is me al vaak gesteld. Dat heeft met name te maken met leeftijd. Komt bij dat zowel Roger al ik een hekel hebben aan middelmaat en die zal groter worden naarmate je meer duiven hebt.

Dienaangaande petje af voor Gevaert Lannoo. Die lieten zich nooit verleiden meer duiven te houden om meer op te vallen en ze blijven presteren. Nooit meer duiven houden dan je aan kunt, zeg ik altijd. En wat leeftijd betreft: We heten ook niet allemaal Frans van Roey, Jos v d Veken of Herman Calon.

 WAAROM GEEN FOND? 

Roger en Herman (Sint Job) vroegen dan weer herhaaldelijk:  ‘Waarom speel je toch geen kleine fond met zulke duiven in zulke supervorm?’ Roger: ‘Ik zeg niet dat ze beter zijn dan die van de gekende fondkampioenen, maar ze zijn zeker niet slechter. Wat doe je jezelf te kort door geen fond te spelen’. Het antwoord op die vraag heeft met het vorige te maken: Te weinig duiven en daarmee kan je zeker geen twee heren tegelijk dienen.

Denk ook aan het vele werk als je voor meer disciplines kiest en de bijbehorende stress. Soms moet een mens keuzes maken en die van ons is dus HaFo. Komt bij dat ik een gruwelijke hekel heb aan verliezen van goede duiven en die kans is op de fond nu eenmaal groter. Nog wat leeftijd betreft: Ook de tijd dat ik elke dag wel met duiven zou willen spelen ligt ver achter me.

Neem ook die Antwerpenaar. Die zou graag uit willen blinken op de Nationals, denk dat hem dat ook zou lukken op een voorwaarde: Dat hij de HaFo opgaf en met AL zijn duiven naar de kleine fond trok.    

 MEDISCH

Medisch is er weinig interessants te melden al komt dat misschien ongeloofwaardig over. We hebben (afkloppen) kerngezonde duiven en zo gauw er een niet fris bij zit kan die vertrekken. De dierenarts verdient aan ons hoegenaamd niets. Als dat wel zo was, was er al lang een op gestaan om luidop te roepen dat we er klant zijn. Natuurlijk kan je niet helemaal zonder. Maar er is een groot verschil tussen ‘ooit nodig’ en om de twee weken een onderzoek en wekelijks een kuurtje. Zo bleven wij in 2011 niet van onheil bespaard.

Duiven die vermoeid van de vlucht kwamen, niet presteerden, verloren gingen, jongen die slecht op groeiden of stierven, onbevruchte eieren, duiven die nooit strak zaten we maakten het  allemaal mee.

Paratyfus zo zou blijken en dat wil je geen tweede keer mee maken. Baytril, door velen zo verfoeid, bracht heel snel uitkomst, anders word je (in 2012) geen 1e Kampioen jongen in zowel Union Antwerpen als ZAV.               

 BIJ PRODUCTEN

En bij producten dan? ‘Er is weinig wat ik niet heb uit geprobeerd maar nooit zag ik enige verbetering in vorm’ zegt de beroemde Bas altijd. Hier is er nog zo een. Ook alles geprobeerd, steeds aan een deel van de duiven om te kunnen vergelijken, maar ontdekte (nog) niets dat ook maar enige verbetering bracht in de conditie. Daarom nu alleen nog ‘Allerlei’ en, vergeten, elektrolyten bij warm weer en de gele druppels.  Speelt U goed en gelooft U wel in bij producten? Deze regels negeren!!!

 FAVORIETE DUIVEN

Ondanks bijna een halve eeuw duivensport kan ik aan een duif nog steeds niet zien of het een goede is. ‘Slechte’ is makkelijker. Sommige duiven hebben zulke grote gebreken dat het geen goede kunnen zijn. Voor kwekers geldt hetzelfde, of een duif het in zich heeft goede voort te brengen kan geen mens zien. Wat je wel als eis mag stellen voor zowel kwekers als vliegers? Zachte pluimen. Een duif met harde pluimen en stramme breekbare pennen is met 100% zekerheid een slechte. Natuurlijk mag je zaken niet omdraaien. Alle koeien zijn beesten, maar alle beesten zijn geen koeien. Dus zijn duiven met slechte pluimen geen goede, dan wil dat niet automatisch zeggen dat duiven met zachte pluim wel goede zijn.

Wel zie ik duiven graag wat kleiner, compact, goed ventilerende laatste pennen en een kleine naar voor gerichte pupil. Zag ik nog nooit goede duiven met hard gevederte, datzelfde geldt voor achteruitkijkers. Weg met zulke.

 KWEEKHOK

De kwaliteit op het kweekhok moet dermate goed zijn dat het in feite niet uit maakt wie met wie paart. Je kan zelfs aan vrij paren doen. Je kan daarbij een beetje sturen door de kwekers op twee of drie hokjes onder te brengen. De fout die ik zelf maak is geen afstand kunnen doen van oudere duiven.

Daarin volg je me best niet na. Waar ik wel goede ervaringen mee heb is jaarlingen koppelen die als jonge duif beide erg goed vlogen. En waar ik ook van overtuigd ben, ik schreef dat eerder, dat je heel veel kans hebt op goede kwekers als je twee nestmaten hebt die beide enorm presteerden.

Presteerde de een wel en de ander niet? Dan is dat de kweker, zo menen sommigen. Ieder zijn meug, maar geef mij toch maar de jongen van die goede vlieger.   

 ADVIES

Mijn advies aan jongeren en beginners? Gebruik internet alleen om uitslagen te lezen en negeer al die verkopingen. Van duiven wordt zo’n hype gemaakt dat het heel moeilijk is aan de verlokkingen van ‘heerlijke’ stambomen te weerstaan. Hooymans is wel met naamduiven groot geworden. Maar die is bijna de uitzondering op de regel.