Ga direct naar de inhoud.

Om over na te denken (01-05-2020)

‘Wat een ellende met dat virus. ALS ik dat geweten had! Dan had ik veel later gekoppeld, hoefde ik niet te verduisteren en zou met perfect ingeruide jongen hartje zomer en in het najaar kunnen spelen. En hoefde ik in maart ook niet op wacht te staan voor de roofvogel.’  Die klaagzang kwam van, laat ik hem X noemen. Maar gelukkig gaan de meeste beter om met wat sommigen het ‘nieuwe normaal’ noemen. Zoals Willy, weduwnaar: ‘Zonder duiven zou ik het niet overleven’. Of Nick: ’Als ik niet de tuin en mijn duivenhok in kon werd ik gek.’ Of Johan. ‘Niet vliegen heeft ook zijn voordelen’, ik heb lekker wat aan de hokken kunnen timmeren.’

 ERGERNISSEN
Een mens moet proberen positief in het leven te staan, maar toch ontkom je niet aan zaken waar je je aan ergert. Wat mij betreft:

-Achter vrachtwagens zitten die vergeefs proberen elkaar in te halen met voor hen een eindeloze leegte.

-Mensen die liegen.

-Bange duiven, domme duiven, duiven die niet binnen komen, goede duiven die verloren gaan.

-Mensen die sportgenoten proberen een poot uit te draaien door ze nutteloze supplementen aan te prijzen.

-Jengelende kinderen in een restaurant.

-En mensen met steeds dat woord ALS voor in de mond wanneer dingen mis lopen. Soms zijn het mensen die verkeerde keuzes maken, dikwijls zijn het zwartkijkers voor wie het glas nooit anders dan half leeg is.  

 ALS

‘Als ik dat geweten had?’ Wat een onzin. Je kon het niet weten. Niemand niet. Waarom dan zaniken? Moet je nu echt zo slim zijn om te beseffen dat je de tijd niet terug kan draaien? Akkoord, het idee terug in de tijd te kunnen heeft mensen altijd gefascineerd. Denk aan Ebenezer Scrooge (Dickens), ‘the Time Machine’ (film) en ‘Back to the future’, een film waarin de protagonist terug in de tijd gaat, de eerste ontmoeting tussen zijn ouders verstoort en daardoor dreigt niet geboren te worden.

 GROOTVADER PARADOX
In de filosofie is de ‘Grootvader paradox’ heel bekend. Die komt neer op de vraag wat zou gebeuren als mensen terug in de tijd zouden kunnen. ‘Als.’ Stel dat dat zou kunnen en zo’n tijdreiziger inderdaad terug in de tijd zou gaan en de vader van zijn moeder (zijn grootvader dus) zou vermoorden wanneer die nog jong is.” Hij zou zijn eigen bestaan wissen omdat zijn moeder nooit geboren zou zijn.

Maar… als hij nooit geboren zou zijn, zou hij ook niet terug in de tijd kunnen. Dus zou de grootvader in leven blijven. Dus zou zijn moeder wel geboren worden en ook hij. En kon hij wel teruggaan in het verleden om zijn grootvader te doden. Een cuclus die zich tot in het oneindige blijft herhalen.

 OME GUST
Mijn laatste nog in leven zijnde oom is vandaag begraven. Hij zat in een bejaardenhuis 800 m van mijn huis en was ondanks zijn gevorderde leeftijd (93 jaar) kerngezond, nam geen medicijnen en dan op zo’n leeftijd door Corona geveld worden is triest. Soms kwam hij af met zijn rollator maar dat was geen straf. Hij had altijd goede zin en was het zonnetje in het bejaardenhuis. Ik verdenk hem er van dat hij zelfs een paard kon doen lachen. Vanwege dat opgewekt karakter is hij gezond zo oud mogen worden zei een verzorgster. Met een ding had hij wel veel moeite: De manier van leven van veel mensen in deze tijd. Zo verkwistend!

Kinderen die niet kunnen kiezen wat voor yoghurt ze nu weer willen, moeder die niet kan kiezen uit meerdere soorten water? Hij kòn er niet tegen. Ik heb hem maar niet verteld dat mijn zoon in Engeland naar 'het voetbal' gaat kijken. Dat een van zijn vrienden voor 30 euro naar Barcelona vliegt. Gust zei nu al: ‘Dat kan zo niet blijven duren. Er komt oorlog. Of er breken vreselijke ziektes uit. Er leven nu ruim 7 miljard mensen op deze aardbol. In mijn kinderjaren waren dat er 2,5 miljard. Te veel mensen op de aardbol dus. En kijk eens hoe ze tegenwoordig kippen, varkens en koeien houden. Dat blijft niet ongestraft. Iets gaat er gebeuren.’  Talloze malen moesten we het horen.

 VERANDERD
Van iemand die de oorlog nog heeft mee gemaakt kan ik dat begrijpen. Het gaat tegenwoordig bijna nergens anders meer over dan ‘meer, meer, meer’. Winst maken, groei. In Amerika werkt nog 2% in de landbouw. Maar die voeden wel 330 miljoen Amerikanen en ook nog andere delen van de wereld. Anno 2020 moet geconsumeerd worden, zuinigheid moet worden uitgeroeid. Vandaar steeds meer dagen, natuurlijk weer uit Amerika over komen waaien, waarop we geacht worden elkaar cadeautjes te geven. Religieuze feestdagen als kerstmis zijn verworden tot vreet- en winkelfestijnen. Zo ver is het gekomen dat te veel eten meer levens zou eisen dan verhongeren. De internationale ziekte Obesitas werd een overwinning van het consumentisme. Vroeger smeten de aristocraten met geld voor volstrekt nutteloze zaken, terwijl boeren en arbeiders elke stuiver moesten omdraaien. Vandaag is het omgekeerd.

-Gebod nummer 1 voor de welgestelden is: Laat je geld beheren en investeer!

-Gebod nummer 1 voor de armeren is: Koop! Hen wordt geadviseerd schulden te maken, geld te geven aan nog een tv, een duurdere gsm, vakantie en wat al niet meer.

 WRAAKROEPEND
Poolijs en gletsjers die smelten, vogels die uitsterven, het regenwoud zien verdwijnen, het grijpt ook mij telkens weer aan. Zopas hebben we de RvB (‘Ronde van Baarle’) weer maar eens gedaan. Hoezeer ik ook speurde, ik zag niet een leeuwerik, patrijs, of grutto en slechts een kievit. Die lag heel erg dood langs de weg. Houtduiven, eksters, kraaien en meeuwen, zag je des te meer. Waarmee we met zijn allen bezig zijn is niet anders dan de aardse rijkdommen vernietigen in een orgie van roekeloze consumptie. We roeien in rap tempo allerlei dieren, vogels en planten uit. Zullen we dat uiteindelijk onszelf ook doen? In 2000 stierven 172.000 mensen in oorlogen, 569.000 door geweldsmisdrijven en… 873.000 door zelfmoord.

Veel van die zelfmoorden vanwege niet hebben wat men zou willen hebben. Maar zo was het altijd al. Profeten, dichters en filosofen beweerden duizenden jaren geleden al dat het belangrijker is tevreden te zijn met wat je hebt dan meer te krijgen van wat je wilt.

 GEEN VANZELFSPREKENDHEID
Voor de Coronatijd herinnerde ik aan 2003 toen we ook niet met duiven konden spelen en schreef ik dat met duiven spelen niet vanzelfsprekend is. Natuurlijk hebben we het, ondanks alles, veel beter dan onze voorouders. Als een boerenzoon 200 jaar terug aan zijn vader een kruiwagen vroeg en die ook kreeg was hij dolgelukkig. Als een rijkeluiszoon nu van zijn vader een Fiat krijgt in plaats van de Mercedes die hij verwachtte is hij doods ONgelukkig.

Je moet die boerenwijsheid van oude mensen niet onderschatten. Zien hoe dingen verkeerd gaan, zoals oom Gust, en toch zo opgewekt blijven? We kunnen er van leren. Vooral die paar duivenmelkers wiens gezaag en gezeur ik zo beu word. Overigens hoor je van overal dat liefhebbers voor het eerst sinds jaren geen jongen verliezen aan huis. Zouden die verliezen dan toch het veelvuldig trainen in de week als oorzaak hebben? Godenzoon JC zei het altijd al. ‘Elk nadeel…’.