Ga direct naar de inhoud.

Vragen via Pipa

V : Beste Aad, Dat het verduisteren van oude duiven het allerlaatste snufje zou zijn? Mijn vader en ooms en met hen vele vitessespelers in Belgie pasten dit systeem reeds 50 Jaar geleden toe. De bedoeling was de weduwnaars kalm te houden en hen het zicht te onttrekken van de jonge duiven die de gehele namiddag op het dak ravotten.De glazen pannen werden afgedekt met karton of triplex dat tussen de kepers gestoken werd. Tuinhokken waren in die tijd zeldzaam. M.V.Cauwenberge Hemelveerdegem
A : Beste Sportvriend, Denk dat er sprake is van een misverstand. Het donker houden van de hokken om weduwnaars kalm te houden is inderdaad van alle tijden. Wat die 'Hollanders' doen is de dag inkorten zoals bij jonge duiven. Dus max. 10 uur zonlicht. Vr Gr Ad S

V : Ad Mijn vraag is: Hoe krijg ik de juiste ventilatie op mijn hok. Worden de meeste hokken niet teveel geventileerd? Ik heb zelf op mijn hok regelmatig met luchtwegproblemen te maken, kan dit een oorzaak hebben in de ventilatie? Bijvoorbaat hartelijk dank voor de beantwoording. Vriendelijke groet uit Hoogeveen (Drenthe) NL Jaap de Boer
A : Jaap, Wat U luchtwegproblemen noemt heeft inderdaad alles met het hok te maken. Te is altijd slecht. Als alleen de voorkant of alleen de bovenkant open is hoeft dat geen problemen te geven. Hoe de beste ventilatie aan te brengen is van op afstand niet te zeggen. Is afhankelijk van heel veel factoren zoals ligging, weer enzovoorts. Eenzelfde hok kan boven op een garage in weer en wind slecht zijn maar in een tuin tussen gebouwen goed. Vr Gr Ad S

V : Geachte hr. Schaerlakens Gaarne zou ik van U vernemen wat de werking is van sedochol en hoe die toe te dienen bij jonge duiven. Tevens wil ik graag weten wat te doen bij coli of eventueel te voorkomen. Bvd A.Bruggeman Doetinchem:
A : Geachte Heer Brugemann. Sedochol ontlast de lever maar het is vooral goed voor een betere inpluiming. Dus in de ruitijd. Ik geef het 2 maal per week. Een soeplepel over een kilo voer. Het is goedkoop maar sidns ik er enkele keren over gescheven heb verwachten mensen er wonderen van. Dat is dus niet. Samengevat lijkt mij het een goede 'ondersteuner' voor duiven die ruien, misschien wel de beste. Coli kan je niet met 100 procent zekerheid voorkomen maar je kan wel iets doen om het risico op een uitbraak te verminderen. Ben nu bezig met een artikel over Coli (het zoveelste overigens) voor het NPO Orgaan. Als U niet geabonneerd bent wil ik het t.z.t U wel mailen. Succes en Vr Gr A S

V :Beste Ad Heb u wel eens gehoord van het middel buisman voor in de koffie dat dit effectief is tegen het geel . Vriendelijke groeten Andre Kreft
A : Beste Andre, Ja hoor. In mijn kinderjaren toen er de medicijnen nog niet waren werd dat zelfs algemeen gebruikt. Maar verwacht er niet te veel van. Het is hetzelfde als thee van weegbree dat ook veel aangewend werd tegen geel. Als het al iets doet is het te verwaarlozen. Dat zijn middeltjes uit grootvaders tijd die al heel lang zijn achterhaald door de werkelijkheid. Vr Gr A. S.

V : Beste Ad Ik speel totaal weduwschap met 15 doffers en 15 duivinnen , tot nu toe zijn alleen de duivinnen mee geweest en komen thuis op de schotel,(doffers wel weggebracht nog niet mee gevlogen) dit om niet te vroeg met de doffers aan de duivinnen te zitten, omdat daar straks met de mooie concoursen hopelijk dan betere prestaties van te verwachten zijn, dan wanneer je van meet af aan aan de behoeften van de sexen te voldoen .maar nu de vraag Wanneer dan wel begin mei eind mei hopelijk weet u een antwoordt Vriendelijke sporgroeten Hans Heezen & Zn
A : Beste Hans, Nee ik weet helaas geen antwoord. Of eigenlijk wel. Het feit dat ik het niet weet is ook een antwoord. Punt is dat je op zo enorm verschillende manieren duiven succesvol kan vorobereiden op 'de mooie vluchten' straks. Als ze in orde zijn lukt bijna alles, kan je amper fouten maken. Mankeert er wat aan dan kan je geen goed doen. Sorry voor dit wat abstracte antwoord. Vr Gr A. S.

V : Geacht Pipa team. Ik heb een vraag over het verduisteren van de jonge duiven. Wanneer begin je hiermee en wanneer eindig je hiermee? Op mijn duivenhok liggen twee grote dak ramen die ik niet verduisteren kan. Dus heeft het verduisteren volgens mij weinig zin omdat bij de buren altijd s,avonds de buiten lamp aan is deze schijnt precies in het jonge duiven hok. Ik heb wel eens gelezen dat er ook een methode is waarbij je de duiven bijlicht. Maar ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. De duiven zijn nu ±40 dagen oud en vliegen al wat rond. Hopelijk kunnen jullie mij een beetje op weg helpen. Hoofdzakelijk speel ik alleen maar overnachting, en weet uit ervaring dat als ik de jonge op vroege tour meegeef ze veel meer ervaring opdoen als op de natour. Mijn hok bestand is 44 oude duiven (vlieg en kweek) en 36 jonge duiven. Een kleine liefhebber met kwaliteit.(Van Frits Renneberg uit Opgrimby Belgié ) Deze heeft nog een zuivere stam van de Jan Aarden van de1965-568131. Zoals het er nu naar uitziet zien ze er prima uit en vliegen goed. Ik ben er van overtuigd dat dit blijft dan komen de prijzen vanzelf mits je de verzorging goed aanpakt. Hopelijk kunnen jullie mij helpen vr. gr. Twan Janssen
A : Beste Twan, Verduisteren: Winterjongen beginnen aanvang maart. Wanneer ophouden hangt af van wanneer je uit wilt blinken. Is dat eind juli dan mag je half mei ophouden. Wil je in September uitblinken dan moet je langer verduisteren. De 2e ronde moet je meteen na het spenen verduisteren. Gezien jouw situatie denk je aan de optie lichten. Raad dit af. Te veel mensen hebben daar heel slechte ervaringen mee. Je zegt fondduiven (vernacht) te hebben. Met zulke duiven lijkt me verduisteren niet opportuun om reden dat zulke duiven per definitie laat rijp zijn en als jonge duif niet uit de verf komen. Dus je toeleggen op de overnacht en tegelijkertijd met die duiven ook in hun geboortejaar goed spelen lijkt me uitgesloten en daarom zou ik in Uw geval verduisteren gewoon vergeten. Uiteraard is dit gewoon maar mijn idee. Succes en Vr Gr A. S.

V : geachte, Ik ben nieuw in de duivensport en heb zo n 45 jongen om te beginnen.Mijn eerste ronde is reeds opgeleerd in zo n 8 tal keer tot 35km.deze morgen heb ik voor het eerst mijn 2e ronde geleerd met de bedoeling de jongen deze week in drie keer tot 20km te brengen.Ik zou namelijk graag mijn jonge duivertjes koppelen met oude duivinnen en mijn jonge duivinnetjes met een zestal oude doffers.nu denk ik dat het daarom het best is dat de tweede ronde ook opgeleerd is want aangezien (na scheiding van de geslachten)mijn eerste en tweede ronde dan samen uitgelaten worden.Mijn vraag nu is. 1/Is deze denkwijze correct? 2/Zou ik ze niet beter eerst een beetje op de schuifdeur spelen? 3/ik heb mijn tweede ronde opgeleerd omdat ze sedert een week beginnen trekken,maar zijn ze niet te jong?Mijn vrouwtje liet me weten dat ze van een 8 tal kilometer na 10 minuten thuis waren. ik stel u deze vragen omdat velen ons zeggen dat we veel te vroeg zijn met alles,maar ik heb al uw artikelen gelezen op duiven.net en ik denk toch dat ik alle raad die daar door u medegedeeld wordt zoveel mogelijk gevolgd heb.sommigen zeggen dat onze duiven reeds vorm hebben en dat ze zullen versleten zijn als de mooie vluchten er aan komen.Ik geloof hen niet.Maar wat vind jij ervan? Alex.Allemeersch
A : Hallo Alex, Je zegt nieuw te zijn in de duivensport maar het lijkt mij dat je wel erg goed bezig bent. Niets op aan te merken. Uw 2e ronde te jong om op te leren? Als ze zo goed naar huis komen als U zegt kennelijk niet. 3 Maanden oud is ongeveer de leeftijd die geldt als minimum. Mensen die zeggen dat Uw jongen nu reeds in vorm zijn hebben gelijk, anders trokken die niet weg en kwamen die niet zo goed naar huis. VERSLETEN als de mooie vluchten daar zijn is kul. Wel is het mogelijk dat dan de vorm minder is of helemaal weg. Jongen NU al zo in vorm lijkt me een luxe probleem. U moet proberen die te behouden terwijl anderen moeten trachten vorm te krijgen. Verder hebt U het over 'eerst op de schuifdeur spelen'. Ik adviseer het omgekeerde. Eerst 'natuurlijk' spelen met jongen die (mits gezond) gepaard zijn. Pas later als er 'relaties' zijn op de schuifdeur. Dan zijn de jongen ouder, meer geslachtsrijp en derhalve mogelijk meer gemotiveerd. Heb het idee dat ik U geen succes hoef te wensen omdat U dat zelf wel afdwingt, maar anyway. Succes A. S.

V : Beste AS, Op dit moment ben ik bezig met de dressuur. Bestaat het gevaar niet dat de jonge duiven als ze uit zijn ergens anders binnenlopen omdat ze zo'n honger hebben? Bij voorbaat dank, Frank
A : Beste Frank, Nee niet zo gauw hoor. Daar moet je geen angst voor hebben. Wat wel een gevaar is dat duiven ergens anders binnenlopen omdat ze paarrijp zijn en met een andere duif aanpappen. Als dat het geval is heb je echt een probleem. Succes en Vr Gr A. S.

V : Geachte , Ad Ik heb voor het eerst winter jongen genomen dus eind november gekoppelt, nu hoor ik al van diverse liefhebbers dat wanneer je te lang wacht met opleren ze nog stommer zijn dan late, wanneer is nu de beste tijd om de winterjongen op te leren, en is het zo dat als je eenmaal gaat opleren,dat dan het trainen van de jongen afneemt en je ze dus dan zelf vaker zal moeten weg brengen . Hoogachtend Andre Kreft
A : Geachte Andre, Wat je gehoord hebt is juist. Winterjongen mogen nu opgeleerd worden. Ik zou daar niet mee wachten tot in juni. Of het trainen af neemt ligt er aan. Als je de doffers en duivinnen samen op een hok hebt zullen ze inderdaad gevoelig minder trainen aan huis. Zijn de geslachten gescheiden dan blijven ze, mits gezond, wel spontaan trainen. Overigens met dat trainen (opleren) niet overdrijven zoals veel Nederlanders nu doen. Goed is goed. Succes, Hoogachtend, A Schaerlaeckens

V :buispennen Beste, Betreft kweek van dit jaar : 1) eerste ronde, zowel kwekers als wedstrijdduiven, perfect verlopen kweekronde, zeer hoog percentage bevruchte eieren, jongen groeien zeer mooi en probleemloos op. 2) tweede ronde, enkel kwekers, opnieuw zeer hoogpercentage bevruchte eieren, goed opgroeiende jongen, MAAR......in verschillende nesten jongen met 'stekelpennen' of 'buispennen'...... In één van je artikels las ik dat het toedienen van kaasblokjes dit probleem kan verhelpen. Ik heb dit dan ook gedaan met een verbetering als resultaat. Op dit ogenblik is aan de jongen van de tweede ronde hiervan niets meer te merken. Wat is de oorzaak van het optreden van dit fenomeen ? Hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen ? PS. : Tijdens de kweek hebben mijn duiven de permanente beschikking over grit, vitamineral, piksteen, regelmatig biergist over de granen.... Sportieve groeten, Dirk
A : Hi Dirk, Eerst en vooral ben ik blij dat ik je heb kunnen helpen met dat opsteken van kaas. Ik ben sceptisch van aard, geloof in weinig maar ondervond dus aan den lijve dat kaas dus echt helpt. De oorzaak van buispennen? 'Een tekort in de voeding' is gauw gezegd zoals je terecht suggereert. Ik heb het probleem ooit aangekaart bij een serieuze wetenschapper. Die zei dat het met de stofwisseling te maken had waarbij het toeval een grote rol speelde. Ik denk dat hij gelijk heeft want die zeldzame keren dat ik er mee te maken kreeg bleef het beperkt tot een of twee jongen. Voorkomen kan je het kennelijk niet maar gelukkig is het geen wezenlijk probleem zoals ik ook proef uit Uw vraag. Daarover heb ik nog wel een opmerking. U schrijft dat de duiven permanent beschikken over grit! Misschien bedoel je het anders maar altijd grit op de hokken is helemaal verkeerd!!!! Grit is wat mij betreft het allerbelangrijkste bijproduct voor duiven, veel belangrijker dan vitamines, maar... het dient bij kwekers om de 2 of 3 dagen ververst te worden. Als U dat doet zitten we op een lijn. 'Buispennen' lijkt me dus geen probleem in duivensport, wel een zeldzaam incident zonder serieuze gevolgen. Vr Gr

V : beste ad graag wou ik van u een MENING over het al dan niet nogmaals stoten van een slagpen ? toen ik over een aantal dagen mijn vliegploeg zag trainen, viel het me op dat er bij een van mijn duiven een pen weg was ( afgebroken ) nu ik deze in de handen nam , was dit de tweede pen, en bij het stoten van de eerste pen zou er dus een gat vallen van twee pennen . door deze handicap dacht ik van ze te trekken , wat ik ook deed . nu mijn vraag ! als ze nu normaal gaat stoten zal ze vanzelfsprekend de eerste pennen gooien over pakweg 5 tal weken, maar bij de tweede stoting, wat zal er gebeuren ? gaat ze de pen die ik getrokken heb opnieuw stoten, of gaat ze enkel aan de andere kant deze stoten . ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben overgekomen en de vraag verstaanbaar is . groeten..................... michiel vandoninck ( meerhout, belgie )
A : Beste Michiel, Uw vraag is inderdaad goed overgekomen. Wat U wilt weten is dus of de pen die in gaat groeien nadat de vorige getrokken is opnieuw op natuurlijke wijze gestoten gaat worden als de tijd daar is. Moet met het schaamrood op de kaken bekennen dat ik geen antwoord heb op deze vraag Michiel. Sta dus met de mond vol tanden. Voor de eerste keer in deze rubriek maar zeker niet voor de laatste keer in duivensport die ook voor mij nog vol vragen en mysteries zit. Zo zie je maar. Groeten................ A. S.

V : Hoi AS Mijn jonge duiven heb ik allemaal geringd begin januari. Toen ik ze gespeend heb hebben ze een geelkuur gehad. Ik verduister de jongen van 18:30 tot 8:00 en de dek rui komt nu ten einde want ze gooien niet veel meer. Ik heb de jongen eerst kweekvoer gegeven en ben nu vliegvoer met 25% zuivering aan het geven. Ik geef mijn 11 jongen zoveel voer totdat er 2 gaan drinken, ik voer ze 1 maal per dag. Volgens mij zijn de jongen niet te zwaar, ze vertonen wel een beetje de “oortjes“op hun kop. Uit mestonderzoek is gebleken dat ze geen wormen of cocidiose hebben. Zodra ik de klep open om 16:00 dan stormen ze naar buiten, ze gaan dan op het hok zitten om na een minuut of 5 a 10 op te vliegen. Na een kwartiertje landen de eerste jongen alweer op het hok. Ze zitten de met de bek open uit te hijgen.Dat ze zo vlug al moe zijn is dat een slecht teken ?(zo ja wat zou ik eraan kunnen doen ?) Deze week ga ik ze leren drinken in de mand om ze over een paar weken te gaan lappen. Ben ik zo goed bezig met de jongen ? Roland den Blanken
A : Roland, Mij dunkt dat je inderdaad goed bezig bent. Jongen die half april (nog) niet vliegen heeft weinig te betekenen. Dat komt wel. Verder is het bijna onmogelijk dat jongen wormen hebben en cocc is op een droog hok al even onwaarschijnlijk. Probleem is geloof ik dat hijgen na even gevlogen te hebben. Ook dat is bijna normaal als de temperatuur plotseling stijgt zoals deze week het geval is. Zelfs bij weduwnaars. Na enkele dagen gewenning gaat dat over. Als je straks de jongen gaat opleren mogen die natuurlijk niet meer hijgen en moeten ze WEL vliegen. Verder neem ik aan dat je door omstandigheden gedwongen bent een maal daags te voeren want dat is natuurlijk verre van ideaal. Succes en Vr Gr AS

V : Beste Ad, Al een aantal jaren stel ik vast dat mijn jonge duiven een mindere uitslag maken wanneer ze in de week hun eerste pen gooien. Door het verduisteren gebeurt dit bijna gelijktijdig.Is dit toeval of realiteit?Kan een knipje in het stoppeltje van de pen eventueel helpen? Groeten Jo
A : Jo, Dit is inderdaad toeval. Ik ken talloze zeer goede liefhebbers die uitzien naar het moment dat de eerste pen valt. Dan gaan ze komen. Vr Gr AS

V : Beste Ad Ik had deze vraag al eens gesteld, maar ik stel ze opnieuw omdat er blijkbaar een technisch probleem was met de computer. Ik vind het tof dat jonge onervaren melkers aan zo'n ervaren rot als uzelf wat vragen kunnen stellen. Ik las vorige week, zoals elke week, uw artikel in een bekende duivenkrant en had een vraag: voordat u uw jonge duiven hun toertjes laten vliegen rond het hok, voedert u ze dan ook nog, zodat ze bij eventueel verlies minder snel ergens op een vreemd hok binnengaan? Een tweede vraag gaat over trichomonas: behandelt u de duiven na elke vlucht, of enkel na terugkeer met meerdere dagen mand. Hartelijk dank voor uw antwoord en blijf schrijven, want uw rubriek is erg interessant voor jonge melkers. Vriendelijke groeten Kristof Lenaerts
A : Beste Kristof, Bedankt voor Uw vriendelijke woorden. Die bekende duivenkrant 'De Duif' dus, had U gerust bij naam kunnen noemen. Pipa werkt ook samen met een krant maar Pipa kennende zijn die echt niet zo flauw dat ze die naam weglaten. Ik schrijf dit omdat andere lezers meteen weten waarover we het hebben. Wat het voeren van jonge duiven betreft het volgende. De eerste 3 maanden (op een week steekt het niet) voer ik ze volop. Eigenlijk te veel maar daar zit een bedoeling achter. Door veel en zwaar te voeren wordt ze de vlieglust ontnomen. Ze lummelen op het dak, trainen amper, kunnen hun orienteringsvermogen aanscherpen en duiven die niet trainen gaan ook niet gemakkelijk verloren. Discipline is er dan nog niet maar daar zorg ik rond deze tijd voor. Vanaf nu (half april) is het trainen en binnen. 'Binnen' door voer natuurlijk. Een en ander is heel gedetailleerd uitgelegd in de serie over spelen met jonge duiven (www.schaerlaeckens.com). Je andere vraag: Trichomoniasis. Wat ik probeer is zo weinig mogelijk te kuren, liefst helemaal niet, maar ik heb wel een anti-geel middel in huis om meteen in te kunnen grijpen indien nodig. Elke dag dat je niet hoeft te kuren is er een gewonnen en zal van je duiven sterkere duiven maken. 2000 Was het beste jaar dat ik ooit had met oude duiven. Toen werd NIET gekuurd. Ik durfde niet! Helemaal niet kuren kan alleen als je echt melker bent en de oogjes open hebt. Want bij het minste slap aanvoelen of als je draadjes in de keel ziet of wat scherpe jongen in het nest ben je eigenlijk al te laat. Je kan twee cruciale fouten maken: Kuren als het niet nodig is en... pas ingrijpen als het te laat is. Probleem is dus dat het enige ervaring vereist daarom zou ik mijn methode niet willen adviseren aan beginners als jij. Wat ik adviseer is het volgende: 1. Een grondige kuur van een week voor het kweken. 2. Een grondige kuur van een week aan de jongen na het spenen. 3. Een grondige kuur van een week voor het spelen, zowel jongen als oude. 4. Tijdens het spel om de drie of vier weken een kuur van 2 of 3 dagen. Waarom geen eendaagse kuurtjes? Als duiven geen geel hebben dienen ze tot niets. Als ze wel geel hebben is het niet toereikend. 5. Tot slot: Kuren en het weer hebben alles met elkaar te maken. Als je tijdens het spel een kuur geeft van drie dagen pas op als het bloedheet is. Duiven drinken dan erg veel en krijgen te veel van het medicijn binnen. In de winter drinken duiven nauwelijks dus dan doe je ook verkeerd als je je houdt aan de voorgeschreven dosis. De dierenarts of fabrikant kan wel zeggen 'zoveel per liter' maar hij weet niet hoeveel duiven drinken. Je zou het over het voer kunnen doen. Dat vochtig maken met gesuikerd water of beter nog Roos Vicee. Een dosis voor een liter water mag je over een halve kilo voer doen. Dien je een geelmiddel toch toe via het water dan mag je er glucose bijdoen. Dan verliezen de duiven niet aan gewicht. Een wat lange uitleg maar daar hebben jonge liefhebbers recht op! Pas dus op voor medicijnen. Die zijn ontworpen om zieke duiven beter te maken en niet om duiven harder te doen vliegen. Ik zeg je dit vanwege veel agressieve advertenties die beginners wel eens in verwarring kunnen brengen. Vr Gr en succes A. S.

V : Hallo AD, Nog nooit heb ik coli op mijn hok gehad. Dit jaar is het echter prijs. Mijn dierenarts raadde aan om Baytrill 2,5% te gebruiken, 4 ml per liter water voor een dag of 7. Nu heb ik van sommige melkers gehoord dat Baytrill een nogal "heftig" anitbioticum is. Je hebt zelf ook regelmatig dit middel genoemd. En daar ik dacht was jij daar redelijk positief over. > > Wat is je mening hierover?? Met vr. groeten, Marc Brevet
A : Hallo Marc, Baytrill is een bijzonder goed medicijn maar ook heel gevaarlijk. Het kan bij coli heel goed werken maar ook slecht. Je moet daar een beetje geluk mee hebben. Eigenlijk moet je bijna meteen verbetering zien. Producten op basis van trimpethoprim + sulfa hebben ook vaak resultaat. Besmette duifjes absoluut geen korrel eten geven! Water opspuiten, evt met electrolyten (Volamin, Belgasol of Avipharma) is wel goed. Succes er mee want dat kan iemand wel gebruiken met gezondheidsproblemen bij hemzelf, zijn naasten of de duiven. Vr Gr Ad S

V : Beste Ad, Mijn weduwenaars zitten al een tijdje op weduwschap en toch blijven ze na een vlucht tot 10 min toeren. Hoe krijg ik ze dat afgeleerd of wat kan ik er aan doen. Groeten Gunter
A : Beste Gunter. Begrijp ik dat goed? Blijven weduwnaars bij aankomst van een vlucht tot 10 minuten vliegen alvorens binnen te komen? Nog nooit gehoord en nog nooit meegemaakt. Ik erger me al als ze EEN ronde maken of, al is het nog zo kort, op de nok van het dak landen. Wat je zou kunnen doen is het volgende: De duiven de dag VOOR het inmanden samen laten, eventueel nadat je de doffers een lapvluchtje hebt gegeven, al is het maar van enkele kilometers. Wat ook uitkomst kan bieden is de duiven na thuiskomst van de vlucht tot de avond samen laten. Zelf toon ik duivinnen nooit voor vertrek. De eerste vluchten willen vooral jaarlingen wel eens treuzelen bij aankomst (niet 10 minuten maar 1 en dat is er al 1 teveel) maar na een drietal vluchten stuiken ze binnen zoals het hoort en zoals ik wil. Want duiven die niet binnen komen? Er zijn weinig dingen die me meer ergeren. Hopenlijk bij jou ook niet meer. Succes en Vr Gr AS

V :Hallo Ad, Onlangs zag ik een weliswaar oude videoband van de Koerier waarin je een duif toonde met een scheef ingegroeide broekpen. Je vertelde erbij datje het graag zag. Ik heb 20 weduwnaars en 14 daarvan hebben zo een 'slechte' broekpen. Sommige hebben het zelfs aan beide kanten. Ze laten het vliegen erniet voor maar graag had ik uw mening daarover eens geweten. Het lijkt me dat het bij slechte duiven niet voorkomt ? Dank en groeten, Mark.
A : Dag Mark, Moeilijke vraag. Heb voor die scheve broekpen geen verklaring alleen is het me opgevallen dat ik zo veel goede duiven zag die een 'scheve broekpen' hebben. Om daar mee te zeggen dat het een eigenschap is van goede duiven gaat me echter een beetje te ver. Kortom ik weet het ook niet. Die kleine onverklaarbare dingen maken de sport echter interessant vind je niet? Vr Gr Ad S

V :Beste Ad, Waar dient sulfamezathine eigenlijk voor? Sommigen zeggen tegen parathyfus,anderen zeggen weer dat het goed is tegen ornithose Wat is nu de waarheid?? Alvast bedankt Dave Sterkeboer
A : Beste Dave, De medicijnen kennen en niet de ziekte lijkt me riskant. De sulfa's zijn over het algemeen tegen cocc en paratyfus. Zo is de combinatie trimethoprim en sulfamethoxazole bijzonder effectief tegen coli, paratyfus, streptokokken enzovoorts. Met Sulfamezathine heb ik geen ervaring. Wetenschappelijke lectuur leert inderdaad dat het ook effectief is tegen coryza ('snot' in de volksmond) wat u waarschijnlijk ornithose noemt. Ik zou U willen adviseren die term zo snel mogelijk te vergeten. De kampioenen in onze sport kennen die ook niet. Als die pakweg 50 duiven hebben waarvan er pakweg 3 ziek worden doen zij er die elementen er uit. Wat ze mankeren doet er amper toe, welke medicijnen gewenst zijn nog minder. Raadt U aan hetzelfde te doen! Ruimen dus. Niet trachten te genezen maar te voorkomen! Succes er mee! A.S.

V : Beste Ad, Gefeliciteerd met uw artikel "Jongen voeren" in de Duif van deze week .... klasse !! Daarin stelt u dat u sinds de opkomst van darmstoornissen, uw jonge duiven altijd hetzelfde voert : een gevarieerde mengeling met weinig erwten en met een goede balans tussen eiwitten en vetten. Welk voer gebruikt u hiervoor en in welke verhouding wordt dit dan gemengd, ik wil dat ook proberen. Kan ik met datzelfde voer vluchten spelen van 200 km en ook van 450 km ? Met dank bij voorbaat, Karel Dierckx uit Eindhout
A : Hi Karel, Eerst bedankt voor uw vriendelijke woorden. Wat ik voer? Een mengeling die mijn naam draagt maar ik kan hier natuurlijk slecht reclame maken voor de eigen winkel. Kan wel zeggen dat het bijzonder goed is gezien de geweldige omzetstijging in de 2 jaar dat het op de markt is. En inderdaad, je kan daarmee spelen van 100 tot evt 600 km. Verleden jaar zijn daar zelfs Nationale kopprijzen mee gepakt van St Vincent, 1100 km. Wat je zou kunnen doen is tweederde normale vliegmengeling geven en eenderde zogenaamd superdieet. Dat is geen gewone zuivering maar een met veel verschillende granen en zaden maar zonder mais en zonder erwten. Je krijgt dan ongeveer een ideale samenstelling en heus op enkele procenten meer of minder van een bepaalde graansoort steekt het nu ook weer niet. Succes en Vr Gr Ad S

V : Beste AD, Ik heb in U vorige vragen en antwoorden gelezen over de jonge duiven voor een belangrijke vlucht te behandelen met la sota. mijn vraag is kunt ge dat meermalen met de zelfde duiven herhalen op een siezoen groetjes GERRY.
A : Dag Ger, Heb heel goede ervaringen (en ook anderen) met een keer. Vrees dat het de tweede keer minder effect heeft maar iets zal het zeker nog wel doen en het lijkt me geen kwaad te kunnen. Succes en Vr Gr AS

V : schachtluisjes Beste sportvriend, Ik haalde duifjes voor de zware overnachtfond bij twee grote Nederlandse kampioenen. Ik stelde vast dat op de duifjes van de ene liefhebber schachtluisjes (ik bedoel de luisjes die zich vastzetten aan het harde gedeelte van de vleugelpennen; je ziet dit zeer goed bij de witte pennen en als je donkere pennen in het zonlicht houdt, kan je het ook daar zien; ik denk dat dit schachtluisjes zijn) voorkomen en vooral bij de talrijke bonte duiven (ras Aarden). Ze zetten dit over op hun jongen vanaf het nest. Ze groeien er niet minder goed door op maar ik denk dat het toch beter is dat ze er vrij van zijn. Bij de andere sportvriend haalde ik ook de zuivere Aarden en alhoewel de verzorging er tot het uiterste minimum beperkt is, merk ik bij deze duiven die zelfs dag en nacht buiten vliegen in weer en wind (bij de andere sportvriend zitten de kwekers vast)geen enkel luisje op in de vleugels. Ze zijn volledig luisvrij. Ik ben bij beiden op de hokken geweest en het zijn heel eerlijke mensen. Volgens mijn sportvriend met de duiven zonder luisjes, komt dit omdat hij zijn duiven nesten laat bouwen met tabaksstelen wat ik heb kunnen vaststellen. Sidnsdien, zegt hij mij, heeft hij geen enkele last meer van luizen of andere parazieten. Ik heb drie vragen: 1) zijn deze type luisjes überhaupt schadelijk voor de duiven en hun conditie? 2) zijn tabaksstelen als nestmateriaal de aangewezen therapie om er vanaf te geraken? 3) bestaan er andere middelen Ik wil nog opmerken dat bij mij deze kweekduiven in een ren zitten en dus ook in weer in wind, maar dat daardoor deze luisjes niet weggaan. Ze zitten precies vastgeklid aan de schacht. Bij voorbaat dank voor uw antwoord of dat van andere collega's met gelijkaardige ervaringen. JO
A : Beste Sportvriend, Dat schachtluisjes een voorkeur hebben voor witte pennen lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Een paar schachtluisjes deert de duiven amper. Heb hier ooit de 10 eerste gespeeld tegen 1.100 duiven terwijl na het inmanden de luisjes over de stofjas van de inmanders liepen. Daar is uiteraard heel wat hilariteit over geweest; de duiven zouden sneller vliegen door de irritatie. Flauwe kul natuurlijk maar wat ik wil zeggen is dat het amper deert tot het er te veel worden. Die kleine ronde bloedluisjes in de stuit moet je wel bestrijden. Door tabaksstelen raak je niet van de luizen af maar het zou wel eens kunnen dat het een beetje voorkomend werkt omdat ze zich minder vlot ontwikkelen vanwege de stank, lees ongunstig klimaat. Hoe ze weg te krijgen? Natural heeft een goede spray en als U daar schrik voor hebt zijn er druppels. Een op de stuit en alle luizen zijn weg. Nooit onder de vleugel! Duiven kunnen daar bij en er zelfs van sterven. Succes er mee en Vr Gr A S

V : A.S. Met veel belangstelling heb ik de vragen en antwoorden op pipa gelezen die door jou beantwoord zijn. Nu ging er een vraag over het goed presteren met de jongen duiven, Als tip gaf jij : 5 dagen voor de wedvlucht met La Sota behandelen. De naam La Sota kende ik helemaal niet, nu ben ik erachter gekomen dat het een entstof is tegen het Paramyxovirus. La Sota bevat dode Paramyxovirusen (Aviair Paramyxovirus serotype 1 (La Sota)). Nu ben ik zo iemand die niet klakkeloos alles aan de duiven geeft, maar eerst wil weten waarom en wat het zou moeten doen. De duiven zijn al ingeënt tegen Paramyxo. Nu ga je de duiven behandelen met La Sota, de antilichamen die de duif heeft aangemaakt met een eerdere enting zullen de dode Paramyxovirussen aanvallen. (ik kan me voorstellen dat er zoiets gebeurt) Nu mijn Vraag: Wat heeft de La Sota behandeling nu voor effect op de duiven ? En hoe komt dit ? (Normaal gesproken is een enting net voor een vlucht toch nooit goed ?) Roland den Blanken
A : Roland, La Sota is inderdaad tegen PMV. Het is geen dood virus maar een levend. Na het toedienen krijg je een zogenaamd 'booster effect'. Dr Lemahieu heeft me ooit het fijne uitgelegd maar dat zou hier een te lang en te wetenschappelijk verhaal worden. Neem echter van me aan dat veel Nationale winnaars de week voor ze die 'national' wonnen hetzelfde deden; La Sota geven dus. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik het alleen bij jonge duiven deed maar anderen hebben ook goede ervaringen met oude hoewel niet iedereen natuurlijk. Als alle liefhebbers hetzelfde doen kan er nog maar een winnaar zijn. Het is legaal (geen doping) en goedkoop en mocht je de proef willen doen, La Sota moet meteen nadat je het potje hebt geopend in contact komen met ogen en neusgaten of gedronken worden. Weer iets om over na te denken. Vr Gr A. S.

V :Beste Ad, Ik heb de gewoonte om voor de inkorving de duiven een druppel "zwarte oogdruppels" in het oog te laten vallen. Als deze direct verdwijnt, is dit een geruststelling voor mij dat het traankanaal vrij is. Doch reeds 2 weken merk ik dat m'n beste duiven blijkbaar met een verstopt neuskanaal zitten.(langs 1 zijde) Maar... laat het nu juist die duiven zijn die het vroegst op de uitslag staan.(vb: m'n beste jaarling vliegt 2° ( na hokgenoot) en vorige week 1° met de wind volledig in het nadeel. Maak ik me soms zorgen voor niets ? Of zou ik deze test voor de inkorving gewoon achterwege kunnen laten ? Of is er soms een remedie om dit traankanaal alsnog vrij te maken ? Alvast bedankt op voorhand Met vriendelijke groeten Chris Van Vaerenbergh
A : Hi Chris, Je vraag brengt me een beetje in verwarring. 1 en 2 winnen en de week voordien ook 1? Kan moeilijk beter en omdat de winnaar altijd gelijk heeft puntje puntje puntje. Wat U meemaakt doet denken aan wat ik 2 maal van heel serieuze mensen hoorde. Bij een duif die heel goed vloog werd trichomonen geconstateerd. Dat mag natuurlijk niet, er werd gekuurd, met trichomonen was het toen gedaan maar met prijsvliegen ook. Wetenschappelijk slaat het op niets maar zoals gezegd betrof het serieuze mensen en wetenwschap en praktijk willen wel eens meer botsen. Een verstopt neuskanaal mag ook niet maar ik zou erg voorzichtig zijn. Eigenlijk mag je niets doen aan duiven die zo presteren. Als U absoluut zeker bent dat het het traankanaal is en U wilt toch iets doen zou ik druppels voor mensen durven gebruiken. Daarop zijn ook zowat alle goede oogdruppels van dierenartsen voor duiven ook gebaseerd. Uiteraard geen antibiotica kuur geven aan duiven die zo presteren. Ik zou zeggen houdt ze in vorm. Twee weken op rij winnen is mij niet gelukt. Vr Gr Ad S

V : Beste Ad, we weten het wel maar vragen het toch, bij iedere duivenfoto wordt ook het oog er nog eens appart bijgezet, dus dat betekent dat er wat te zien is aan iedere duivenoog, geef eens de bijzonderste tekens wat zulk een oog betekent volgens jou. Rudy Gillis - Oosterzele
A : Beste Rudy, De bijzonderste tekens in het oog van een duif? Ik zou er niet een weten omdat ik er totaal niet in geloof, volgens mij is het allemaal heel grote flauwe kul. Waarom die foto's (duif EN oog) dan mode werden? Dat komt door buitenlanders, vooral Amerikanen. Die menen aan het oog van een duif te kunnen zien of het een goede is. Daar zijn zelfs boeken over verschenen en die worden nog goed verkocht ook. Maar goede eigenschappen in de ogen van een duif zullen even onvindbaar blijven als massavernietigingswapens in Irak. In Amerika praten ze over 'eye sign' en sommigen beweren er alles over te kennen. Het zijn mensen die het goed uit kunnen leggen zoals ze in Belgie zeggen maar op de vluchten betekenen ze veelal niets. Ik kijk ook graag in het oog van een duif maar gelukkig wordt me niet te vaak gevraagd waarom ik dat doe. Mogelijk had ik een probleem dat uit te leggen. Verder heb ik talloze kerk- en sierduiven gezien met ongelooflijk mooi getekende ogen die aan alles voldoen wat volgens die kenners belangrijk is maar die van 10 kilometer amper thuis geraken. Tot slot: Ik ken veel grote kampioenen in onze sport maar niet een die zegt 'ik speel zo goed omdat ik iets van ogen ken'. Ik ben dus een van degenen die er niets van kent. Sorry Rudy. Hopelijk komt U ooit zo'n 'kenner' tegen maar ik betwijfel het. Groetjes Ad S

V : Mijnheer, Daar mijn werk het niet toelaat om in de voorbije maanden en in de periode van kweken mijn duifjes te verzorgen heb ik steeds moeten bijlichten.Hierdoor zijn mijn duifjes van de eerste ronde al een eindje gezet met het ruien van de slagpennen een enkele heeft zijn vierde pen al gestoten en nen elfpender ja zijn vijfde pen.Nu is de periode van de dag gelijk aan de uren licht die ik gaf mag ik nu stoppen of welke weg zou ik verder inslaan met deze duifjes.Het is mijn eerste jaar met duifjes dus ik kan niet terugvallen op enige ervaring en via collegas hoor ik vrij veel meningen. Dank voor Uw reactie en nog veel succes in onze sport groeten filip
A : Meneer Filip, Bijlichten van duiven in het voorjaar? Foutje, maar wat wil je als je nog maar pas met duiven begint. Uw twijfels of U het goed doet sieren U. Het zijn de kampioenen die zich altijd vragen stellen en twijfelen. Het zijn de niet kampioenen die niet twijfelen en zich geen vragen stellen. In ieder geval vind ik bijlichten in winter en voorjaar volstrekst uit den boze. Als U vanwege uw werk de duiven in het donker moet verzorgen adviseer ik de lampen zo kort mogelijk aan te doen. Met lichten in het voorjaar moet je heel erg oppassen. Dat kan de rui bevorderden en dat is iets wat duiven waarmee je gaat vliegen kunnen missen. Succes A. S.

V : Hallo Ad, Hoe oud moeten volgens jouw ervaringen jonge duiven minimaal zijn om aan de grote vluchten mee te doen?? Ik heb op 1 april nog een tiental jonge gespeend, deze zitten tussen mijn andere jonge. Andere vraag, ik heb al een jong die ondanks het verduisteren al drie pennen heeft gestoten, wat kan daar de reden van zijn?? Met vriendelijke groeten, Marc Brevet
A : Hallo Marc, Ik neem aan dat je bedoelt MET SUCCES aan de grote vluchten meedoen. Ik kan daar simpel over zijn. Ze kunnen niet oud genoeg zijn, dus genieten winterjongen de voorkeur. Mijn jongen die drie maal 'Nationaal' Orleans wonnen en talloze malen binnen de eerste 10 'Nationaal' (sector dus) waren bijna allemaal winterjongen en dat zijn ook de meeste winnaars van Nationaal Bourges in Belgie. Jongen moeten minstens drie maanden oud zijn voordat ze de mand in mogen luidt de theorie en ik denk dat die klopt. In Uw geval zou dat dus willen zeggen dat de op 1 april gespeende jongen wel geschikt zijn om deel te nemen aan de belangrijke vluchten maar te jong om uit te blinken. Maar hopelijk vergis ik me en wint U straks met zo'n voorjaarsjong zo'n belangrijk concours want er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Wat uw tweede vraag betreft: Duiven die ondanks verduisteren toch ruien? Dat zie je meer. Normaal gesproken is het van korte duur en blijven ze niet ruien. Wat de oorzaak is weet ik ook niet Marc. Heb het aangekaart met wetenschappers maar niemand had een verklaring. Dat ruiwen een teken van zwakte is zoals sommigen beweren lijkt me nergens op slaan. U succes toewensend met Uw voorjaarsjongen.Vr Gr A. S.

V : Beste A.S. Wat ik mij afvroeg hoe het komt dat duiven zo schrikkerig zijn na het trainen ( op het hok vallen). Als ze een keer geschrokken zijn heeft dat toch geen invloed op de duiven verder in de week?Of zullen ze het merken dat de baas wat fanatieker is als anders? Met vriendelijke groet, - Frank Oosterhof, Hoogvliet
A : Beste F. O. De vraag is waarom Uw duiven zo geschrokken zijn. Als het kwam door het eenmalig verschijnen van een kat, een roofvogel of iets anders, heeft het verder in de week inderdaad geen invloed. Vr Gr A.S.

V : Geachte, heer Ik heb zojuist het stukje zitten lezen over bij lichte vanaf de langste dag , maar kunt u mij uitleggen over verduisteren bij oude duiven in zijn werk gaat hetgeen het allerlaatste ei van columbus blijkt te zijn. hoogachtend heer Kreft
A : Geachte meneer Kreft. U bent goed op de hoogte. Zoals U weet is het verduisteren van jongen indertijd uit Nederland over komen waaien naar Belgie. De Nederlanders werden aanvankelijk niet serieus genomen maar nu weet men beter. De laatste jaren behalen liefhebbers inderdaad de meest onwaarschijnlijke uitslagen met verduisterde oude duiven. Gewoon niet tegen te vliegen maar het heeft een groot nadeel> In het begin van het jaar raak je amper papier. Het is enkel weggelegd voor mensen die er pas vanaf half juni willen staan met oude en dat zijn er niet zo veel. Wat je moet doen is vanaf ongeveer eind februari tot ongeveer eind april de oude verduisteren zoals de jongen. Nogmaals, een beetje gevaarlijk vanwege zeer matige prestaties tot juni. Hoogachtend, A Schaerlaeckens

V : Beste Ad, Bij deze zou ik u willen vragen hoe ik volgens u het beste kan spelen met mijn jonge duiven deze zijn vorige week afgezet vooral met het oog op verduisteren/bijlichten zodat we ook aan de nat, Chantilly mee kunnen doen en de laatste Vlucht staat gepland voor 11-09 alvast bedankt voor uw antwoord en uw medewerking op deze site! met vriendelijke sportgroet, Edwin Wiersma Sibculo
A : Beste Edwin, Hoe spelen met jonge duiven? Graag zou ik je dat hier in enkele woorden uitleggen maar dat lukt me echt niet. Ik zeg altijd 'de cirkel moet rond zijn' maar die bestaat uit erg veel schakels. Ontbreekt een evan dan heb je een probleem, verder ben je zo sterk als de kracht van de zwakste schakel. Heb al eens aandacht geschonken aan het jonge duivenspel in enkele duivenkranten en had daar 7 vrij lange artikelen voor nodig. Kan je nagaan. Gelukkig zijn de mensen van Pipa zo aardig geweest naar mijn site te verwijzen en laat daar die serie 'hoe spelen met jonge duiven op staan'. Voor de volledigheid kan je die beter lezen, velen hebben die zelfs uitgeprint. Je jongen pas in april afgezet? Dat is eigenlijk te laat Edwin. Zulke zijn nog niet paarrijk genoeg om straks optimaal gemotiveerd te zijn. Wel moet je deze voorjaarsjongen onmiddellijk verduisteren of ze gaan al heel gauw ruien; maximum 10 uur per dag licht. Enkele korte algmene bemerkingen: - De grote vorm krijg je een drietal weken na het opheffen van de verduistering. - Velen maken de fout te zwaar te voeren. Geef zeker niet te veel erwten, zelfs ben ik er voorstander van ze altijd dezelfde samenstelling te geven. - Heel het jonge duivenspel is een kwestie van conditioneren (gewoonte vorming aanleren). - Presteren in het geboortejaar zit ook een beetje in de soort. - Je moet er helaas veel mee bezig zijn. Heb je 2 handen nodig om een jonge duif beet te pakken dan doe jet het al niet goed.. Je moet ze zeer tam hebben, ze moeten jouw vertrouwen. - Jonge duiven moeten ten allen tijde zeer goed trainen of je kan een goed resultaat schudden. - Wat betreft die vlucht waar je op uit wil blinken, je mag jongen een dag of vijf ervoor behandelen met La Sota. En zo is er nog veel meer Edwin, sommigen hebben het jonge duivenspel tot kunst verheven en zoals gezegd kan je op de site veel vinden. Succes en Vr Gr AS

V : Beste AS, Wij hebben op 1 hok al onze 12 weduwnaars zitten. Het komt wel eens voor dat er dubbele vluchten zijn in een weekend, bv. 1 midfond- en 1 dagfondvlucht. Voor de dagfond moet er dan op donderdag worden ingekorfd en die komen zaterdag los. Voor de midfond moet er vrijdag worden ingekorfd en die komen zondag los. Bestaat er een manier om bv. 4 duiven op donderdag in te korven en de andere 8 op vrijdag zodat de duiven er niet teveel hinder van ondervinden? Of zou u op "save" spelen en voor 1 vlucht van de 2 kiezen? Bij voorbaat dank. Frank Everts
A : Beste Frank, Inderdaad zou ik doen wat U op het einde van Uw schrijven aanhaalt: Donderdag een deel van de duiven inmanden die zaterdag aankomen en van hetzelfde hok op vrijdag duiven pakken die zondag aankomen kan eigenlijk niet. Donderdag tot en met zondag (dat is 4 dagen van de 7) onrust op de (weduwnaars)hokken is iets te veel van het goede. Is presteren de norm dan zal je dus een keuze moeten maken. Kan je voor volgend jaar je hokje niet in twee delen? Een voor de halve fond en een voor de fond? Succes Beste Ad Hoe sta je tegenover het gebruik van verwarmingsplaten op een weduwnaarshok die aangesloten zitten op een hygrostaat die aanslaat als de vochtigheid boven de 65% komt. En hoe dient de verluchting in jouw ogen dan te geschieden gewoon door het plafond door middel van schuiven of mechanisch afzuigen. Met vriendelijke groet Martin Depoorter
A : Martin, Verwarmingsplaten zijn omstreden. Ik ken nogal wat liefhebbers, met name een Serge van Elsacker, die niets dan problemen kenden met verwarmingselementen en ze verwijderden. Maar ik ken er ook die er bij zweren. Heel moeilijke vraag dus. Terecht haal je schuiven en mechanische afzuiging aan want heb ik niet een klinkklaar antwoord op je vraag door de tegenstrijdigheden die je hoort en leest, een ding weet ik wel: Als je verwarmt doe dat nooit op afgesloten hokken. Die handelwijze lijkt logisch (geen warmte verloren laten gaan) maar problemen met ademhaling en luchtwegen zijn onherroepelijk het gevolg. Wat ik zou doen is uitproberen op een (geventileerde) afdeling en dan vergelijken Binnen enkele maanden heb je het antwoord. Veel succes. Ad S

V : Beste Ad, - Bijlichten na verduisteren. Met goed gevolg verduister ik al een aantal jaren mijn jongen duiven .Ik verduister tot begin juni omdat voor mij de mooiste vluchten aanvangen vanaf begin juli .Half augustus ben ik met dit systeem meestal uitgeteld.Zo moet ik de laatste 2 nat. vluchten aan mij laten voorbijgaan.Door een nederlande sportvriend werd mij aangeraden om vanaf 21 juni bij te lichten .Graag had ik u mening hierover geweten!Geeft dit geen problemen bij 2a 3 nachten korf?? Dank bij voorbaat. Jo Claeskens - Zonhoven
A : Beste Sportvriend Jo, Jouw Hollandse vriend heeft dat goed gezien. Werken met licht en donker biedt ongekende mogelijkheden om je prestaties op te krikken. Vooal als je in augustus en later sterk wil spelen. Het doet veel meer dan vitamines of andere producten. Kijk naar de natuur. In het voorjaar worden de dagen langer en prompt komt alles tot leven. Vogeltjes gaan zingen, worden paarlustig en bouwen een nest. Je zou kunnen spreken van een soort euforie. In het najaar als de dagen korter worden is het juist omgekeerd. De natuur slaapt in en dieren worden sexueel minder actief. Verduisteren zoals jij doet is dus goed maar... als je in de zomer de natuur haar gang laat gaat zal de vorm ook omlaag gaan door het korter worden van de dagen. Wat je dus kan doen is de dagen NIET korter laten worden om die neergang in vorm te voorkomen. Dus na de langste dag gaan de lampen aan tot een uur of half elf. Geeft inderdaad geen problemen bij meerdere dagen korf. Dit systeem wordt al door veel meer liefhebbers toegepast dan je zou denken maar de meeste zwijgen er over. Veel succes, - Ad S